• El document actualitza l’elaborat el 2001 i situa les persones com a element central de la salut, amb els principis de llibertat i autonomia, d’igualtat i d’accés a la informació com a eixos vertebradors
  • Entre les principals innovacions de la nova carta destaquen el dret a rebre educació en salut, a obtenir informació sobre temps d’espera en atenció sanitària, a planificar les decisions anticipades, a tenir seguretat de les dades relatives a la salut i a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat assistencial, entre d’altres


El Govern ha pres coneixement avui de la nova Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària, que situa les persones com a element central de la salut, amb els principis de llibertat i autonomia, d’igualtat i d’accés a la informació com a eixos vertebradors
 
Entre les principals innovacions de la nova carta destaquen el dret a rebre educació en salut, a obtenir informació sobre temps d’espera en atenció sanitària, a planificar les decisions anticipades, a tenir seguretat de les dades relatives a la salut i a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat assistencial, entre d’altres.
 
Pel que fa als deures, se subratllen els d’evitar riscos per a la salut d’altres persones derivats de la falta d’adopció de mesures preventives individuals, de fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema sanitari i el d’informar del compliment o no del tractament proposat.
 
La nova Carta va ser aprovada el passat mes de juny pel Departament de Salut i suposa una actualització de la darrera versió, elaborada l’any 2001. En aquests anys, la participació de les persones en la seva salut s’ha tornat més activa i, d’altra banda, s’han establert nous models d’interrelació en la societat del coneixement.
 
Per tot plegat, s’havia evidenciat la necessitat d’actualitzar aquest document, que suposa un contracte social entre les persones i el sistema, ja que defineix què esperen les persones del sistema sanitari i com aquestes es comprometen com a agents actius del model.
 
L’actualització de la carta és el resultat d’un procés participatiu en què el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut van recollir i consensuar aportacions dels diversos sectors i col·lectius que representen la societat, els professionals, entitats proveïdores i usuaris del sistema, per adequar els drets i deures als canvis socials, als reptes tecnològics i biomèdics i als reptes ètics que plantegen aquests condicionants.
 
A més, la seva actualització respon a les actuacions contemplades al Pla de Salut 2011-2015 dirigides a donar un major enfocament cap els pacients i les famílies, sustentant un nou model d’atenció que posa als ciutadans en el centre del sistema sanitari.
 
Una mostra del compromís del Govern amb el principi d’accés a la informació és l’espai digital Cat@Salut La Meva Salut, mitjançant el qual més de 20.000 catalans ja poden demanar dia i hora de visita i accedeixen a la seva informació clínica –consulta de diagnòstics, resultats de proves i exploracions-, al seu pla de medicació vigent i al document de voluntats anticipades, entre d’altres.
 
Des de fa poques setmanes, la plataforma també informa personalment sobre les llistes d’espera per a determinats processos quirúrgics. A més, s’està desplegant el servei eConsulta, mitjançant el qual el ciutadà té un nou canal de comunicació no presencial amb el professional sanitari.