En la reunió d’aquest matí, el Govern ha analitzat els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016 que l’Executiu espanyol ha presentat avui al Congrés dels Diputats. La vicepresidenta i portaveu del Govern, Neus Munté, ha qualificat els comptes estatals de “decebedors per a Catalunya” i “un frau per a la societat catalana” ja que consoliden retallades d’exercicis anteriors en serveis socials, polítiques d’ocupació i programes educatius que, en el cas de Catalunya, han estat especialment dures perquè afecten persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
 
Entre les carències dels pressupostos estatals per a l’any vinent, Munté ha destacat el fet que les inversions de l’Estat a Catalunya previstes als pressupostos representen un 10,7% del total, un percentatge “lluny” del 19,8% del pes de Catalunya en el PIB d’Espanya o el 16% que suposa la seva població sobre el total a l’Estat. “La inversió prevista per habitant a Catalunya és de 160 euros per habitant, significativament per sota de la mitjana espanyola que és de 238 euros”, ha explicat la portaveu.
 
Munté també ha expressat la decepció del Govern en relació amb els ingressos finalistes: des de l’any 2010 hi ha hagut una reducció “considerable” dels ingressos finalistes destinats a Catalunya que arriba al 65,7% i que “han afectat de forma especial els serveis socials, les polítiques d’ocupació i els programes educatius”.
 
La portaveu del Govern ha posat com a exemple d’aquestes desinversions la reducció en les transferències als ens locals, les famílies i les institucions sense afany de lucre per a programes d’emprenedoria, inclusió o inserció sociolaboral de les dones. En l’àmbit de la cultura, Munté ha denunciat que tres equipaments culturals de Madrid reben el triple d’aportació prevista per tots els equipaments culturals catalans-
 
La vicepresidenta i portaveu ha recordat que, tot i que els ingressos del model de finançament augmenten en 1.968 milions, un 12,8% més, respecte a l’any 2015, aquest increment de recursos “no és cap regal de l’Estat”, sinó que deriva de “l’aplicació estricta del model de finançament”, de la liquidació de l’exercici 2014 i de part de la bestreta de 2016”.
 
Al marge d’aquestes carències, Munté també ha criticat que l’objectiu de dèficit autoritzat del 0,3% per a les Comunitats Autònomes resulta “clarament insuficient”. “Un any més, el Govern espanyol imposa a les Comunitats un dèficit esbiaixat a favor de l’Estat i impossible de complir per a les comunitats”, ha lamentat.
 
La portaveu també ha assenyalat que “els esforços fets des de la Generalitat de Catalunya per incrementar els seus ingressos propis”, com ara l’aprovació de l’Impost sobre dipòsits d’entitats de crèdit i l’aprovació de taxes sobre la recepta sanitària o sobre actuacions de l’administració de Justícia, han estat recorreguts pel Govern de l’Estat. A més, ha denunciat Munté, els pressupostos estatals per al 2016 tampoc “no atenen la Disposició Addicional 3a” corresponent a l’any 2008, en un nou incompliment d’allò que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 
Finalment, Munté també ha lamentat que els comptes presentats avui no incorporen el compliment de sentències del Tribunal Constitucional que insten l’estat a territorialitzar els fons econòmics adreçats a programes socials  com és el cas, per exemple, del 0,7% de  l’IRPF.