·         “Destinarem els esforços que calguin a desactivar aquesta decisió del govern espanyol perquè estem davant d’iniciatives de gran rellevància social”, ha manifestat Vila
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha considerat avui “inadmissible” l’anunci del govern de l’Estat de recórrer davant del Tribunal Constitucional la Llei derivada de la ILP de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la Llei de l’impost de pisos buits. “Ningú entén que dues lleis tan importants per promoure el dret social a l’habitatge puguin bloquejades pel Govern espanyol”, ha assenyalat Vila.
 
El conseller ha fet aquestes declaracions després que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques hagi comunicat al Departament de Territori i Sostenibilitat la seva intenció de recórrer al Tribunal Constitucional aquestes dues lleis relacionades amb la crisi residencial
 
Pel que fa a la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, preveu diferents mesures per tal d’evitar els desnonaments i les situacions de risc d’exclusió residencial. Entre d’altres, l’aplicació del  lloguer social  obligatori, la dació en pagament  i el reallotjament immediat quan sigui necessari mitjançant les Meses d’Emergències de les administracions. El Govern espanyol, però, sosté que atempta contra el concepte de propietat establert en la Constitució i el Codi Civil.
 
El conseller Santi Vila ha recordat que la Llei “es va aprovar al Parlament de Catalunya, per iniciativa popular i amb el suport de la majoria de grups” i ha advertit que “destinarem els esforços que calguin a desactivar aquesta decisió del govern espanyol, ja que estem davant d’una Llei de gran rellevància social”.
 
Impost de pisos buits: evitar la doble imposició
 
Quant a l’impost de pisos buits, aquest nou gravamen s’aplica exclusivament a les entitats financeres que mantinguin habitatges desocupats durant més de dos anys. La seva quantia disminueix quant més pisos es posin en lloguer social, amb una bonificació que pot arribar al 100% de l’impost.
 
El Ministeri considera que el Govern català incorre en una extralimitació competencial perquè aquest fet imposable ja es troba regulat a la Llei d’Hisendes Locals, aprovada el març de 2004, i que preveia un recàrrec en l’IBI per a pisos buits. Aquesta Llei, però, encara no s’ha concretat amb el corresponent Reglament. 
 
Amb tot, Vila recorda que la Llei de l’impost de pisos buits conté una disposició addicional que preveu que, en el cas que aquest Reglament estatal s’arribés a aprovar, s’establiria un mecanisme de coordinació amb els ajuntaments per evitar una doble imposició.
 
En aquest sentit, el conseller de Territori i Sostenibilitat ja ha avançat que el Govern català mantindrà la tramitació del reglament de la Llei de l’impost de pisos buits, amb el convenciment que aquestes discrepàncies es podran resoldre. “Nosaltres defensarem aquesta llei fins al final”, ha assegurat el conseller.
 
A partir de la notificació d’avui, l’Estat disposa d’un termini de nou mesos per decidir si acaba portant aquestes lleis al Tribunal Constitucional. Vila ha assegurat que “combatrem l’amenaça que ha formulat el govern del PP, que deixa aquestes lleis penjant d’un fil” i ha afegit que el Govern de la Generalitat les manté en vigor.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 218