La vicepresidenta, que ha assistit al Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, ha tornat a denunciar la voluntat recentralitzadora de l'Estat en aquest àmbit
 
La vicepresidenta del Govern i consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha valorat en el decurs de la reunió del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, que la legislatura ha estat "altament negativa" per tres motius fonamentals.
 
En primer lloc, Munté ha denunciat les contínues retallades pressupostàries practicades i "l'infrafinançament crònic" de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. La vicepresidenta ha destacat que en els darrers tres anys, Catalunya ha perdut 240 milions d'euros per la desinversió estatal en l'àmbit de la dependència, i és per això que "cal posar en valor l'important sobreesforç que fa el Govern de la Generalitat per tal de mantenir els serveis i les prestacions de la Llei malgrat els incompliments de l'Estat, que s'ha despreocupat de forma reiterada".
 
Des de l’entrada en vigor de la Llei de la dependència, al 2007, el Govern de la Generalitat ha destinat 7.796,46M€ mentre que l’Estat només ha aportat 1.708,54M€. És a dir, la Generalitat ha aportat un 82,5% del finançament i l’Estat només un 17,4%. Fins i tot, l’aportació que realitzen els usuaris a través del copagament és superior a la que fa l’Estat.
 
En segon lloc, Munté ha criticat l'enduriment de l'accés al sistema de la dependència, les incompatibilitats entre prestacions i serveis i el retard en la incorporació en el sistema de les persones amb Grau I de dependència sense la dotació pressupostària suficient per part de l'Estat. Munté també s’ha referit a la retallada de la prestació per al cuidador no professional i la supressió de la seva afiliació a la Seguretat Social.
 
Per últim, la vicepresidenta i consellera de Benestar Social i Família ha denunciat la recentralització i l'aprovació sense consens previ de lleis lesives per als serveis socials. En aquest sentit, Munté ha citat exemples com la Llei de la Infància i la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, "que ataca el model propi de serveis socials de Catalunya, basat en la descentralització i la proximitat".
 
La vicepresidenta també ha estat especialment crítica amb els incompliments reiterats de les nombroses sentències del Tribunal Constitucional, relatives al 0,7% de l'IRPF destinat a finalitats socials. Les sentències insten al Govern de l'Estat a territorialitzar els fons, atenent a la competència exclusiva de Catalunya en matèria de serveis socials. Lluny de complir-les, el Govern espanyol manté la seva voluntat recentralitzadora, amb el perjudici que això suposa per a les entitats socials catalanes i els seus projectes adreçats a les persones i col·lectius més vulnerables.
 
D'altra banda, Munté tampoc s’ha mostrat confiada que el grup de treball per avaluar la Llei de dependència i el seu finançament aprovat avui en el Consejo Territorial, doni resultats visibles. En aquest sentit Munté ha declarat que “la legislatura acaba i les postures entre les diverses comunitats autònomes i l’Estat estan molt allunyades en qüestions relatives al desenvolupament de la llei i el seu finançament”. "Serà difícil, si no hi ha una autèntica voluntat política, que això pugui progressar de manera ràpida", ha apuntat la vicepresidenta.