• La consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha firmat l’acord, que té com a objectiu l’execució d’activitats d’interès comú i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit acadèmic
  • L’EAPC promocionarà els cicles de curt i llarg termini de l’École Nationale d’Administration entre el personal funcionari català per enfortir la presència de Catalunya en les promocions de funcionaris estrangers formats cada any a l’ENA
ENA
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) i l’École Nationale d’Administration (ENA) de França han signat un acord de cooperació entre aquestes dues institucions per a l’execució d’activitats d’interès comú. L’acord el va autoritzar el Govern de la Generalitat i l’han signat la consellera de Governació i Relacions Institucionals i presidenta de l’EAPC, Meritxell Borràs, i la directora l’ENA, Nathalie Loiseau.
 
En l’àmbit acadèmic, els eixos principals de col·laboració són el disseny i organització de formacions conjuntes de totes les àrees de l’Administració pública, la política pública, la modernització de l’Administració i les prioritats polítiques de la UE, i el suport al desenvolupament i a la consolidació de les competències del personal de l’EAPC en matèria de disseny pedagògic d’activitats, de comunicació, de gestió administrativa i financera i d’avaluació de programes de formació.
 
En el pla institucional, els eixos prioritaris se centren en la compartició de coneixements pel que fa a la gestió de les direccions d’afers internacionals respectives i de les estratègies de cooperació internacional; la realització d’activitats conjuntes de cooperació en països tercers; l’intercanvi de bones pràctiques en detecció de necessitats de formació continuada, en metodologies de formació i actualització d’estratègies, d’acord amb les orientacions prioritàries del pla de reforma de l’administració pública; i la promoció, per part de l’EAPC, dels cicles de curt i llarg termini de l’ENA entre el personal funcionari català, per enfortir la presència de Catalunya en promocions de funcionaris estrangers formats cada any a l’ENA.
 
L’acord preveu l’establiment d’un programa anual de treball conjunt per integrar el contingut en el calendari acadèmic respectiu i que representants d’altres administracions públiques, institucions educatives o instituts científics, es puguin incorporar a la cooperació desenvolupada per l’EAPC i l’ENA.
 
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya i l’École National d’Administration han mantingut relacions institucionals des de l’any 2012 en què varen participar en la jornada Perspectives internacionals de futur sobre la funció pública, organitzada amb motiu de la celebració del Centenari de l’EAPC, que va comptar amb representants destacats de la London School of Economics, de l’Escola Nacional d’Administració Pública del Quebec ENAP, i de l’ENA de França.