·         Es calcula que avui dia hi ha uns 125 milions de nenes i dones mutilades a 29 països d’Àfrica i Orient Mitjà
·         La MGF es practica a les nenes en algun moment de les seves vides entre la infància i l’adolescència
La mutilació genital femenina (MGF) és reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de les dones i nenes, i és alhora una de les màximes manifestacions de violència masclista. La MGF comprèn tots els procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals femenins.
 
La pràctica de la MGF reflecteix una desigualtat de gènere molt arrelada, i constitueix una forma extrema de discriminació de les dones. És practicada majoritàriament en menors i constitueix també una violació dels drets de l'infant. Així mateix, viola els drets a la salut i els drets sexuals i reproductius, la seguretat i la integritat física, el dret a no ser sotmesa a tortures i tractes cruels, inhumans o degradants, i el dret a la vida en els casos en què el procediment acaba produint la mort.
 
La MGF és una pràctica molt dolorosa físicament i psicològicament i, lluny d’aportar cap benefici per la salut, té greus conseqüències a curt i a llarg termini. La MGF pot produir hemorràgies greus, problemes urinaris, quists, infeccions, infertilitat, complicacions en el part i mort de les nounades.
 
Davant d’aquesta violació dels drets humans i en concret dels drets humans de les dones, el Departament de Salut, el Departament de Benestar Social i Família i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament han treballat conjuntament perquè la sanitat pública catalana pugui portar a terme la reconstrucció del clítoris a les dones i nenes residents a Catalunya que han patit la MGF.
 
Per rebre aquest tractament, les dones residents a Catalunya afectades per la MGF hauran de dirigir-se al Centre d’Atenció Primària (CAP) que els correspongui per zona. Aquells CAP que disposin d’unitat d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) atendran directament les dones que han patit la MGF perquè siguin derivades a l’hospital públic autoritzat per a fer la intervenció quirúrgica. En els CAP sense unitat ASSIR, es derivarà la usuària al centre més proper.
 
Una unitat mixta de professionals de ginecologia i cirurgia plàstica serà l’encarregada de dur a terme la intervenció, que té un abast fonamentalment anatòmic i funcional, si bé no es pot garantir la plena recuperació de la sensibilitat a la zona afectada. Les despeses derivades de l’operació seran assumides pel sistema sanitari públic català.
 
La reconstrucció de clítoris forma part del conjunt d’accions del Govern català per lluitar contra aquesta pràctica i acompanyar les dones i nenes afectades. La Generalitat de Catalunya ha articulat des de 2001 tot un sistema preventiu i d'actuació, transversal i de treball en xarxa, que és pioner al món per mitjà del Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina, impulsat per la Direcció General per a la Immigració.
 
Per tal d’incentivar la cooperació de totes les persones professionals implicades en la detecció i prevenció d’aquesta pràctica s’ha creat el Grup de Treball per l’abordatge de la MGF, que agrupa tots els departaments i organismes públics catalans compromesos en la seva eradicació i del qual l’ACCD forma part des de l’any 2011. Aquest grup de treball s’emmarca, alhora, dins de la Comissió nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista.
 
Per a més informació cal posar-se en contacte amb CatSalut Respon, al número de telèfon 061.
 

NOTA: El Grup de Treball està format per: Departament de la Presidència (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament); Departament de Governació i Relacions Institucionals (Direcció General d’Afers Religiosos); Departament d’Ensenyament; Departament de Salut (Agència de Salut Pública de Catalunya); Departament d’Interior; Departament de Benestar Social i Família (Direcció General per a la Immigració, Institut Català de les Dones, Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i Secretaria de Família); Associació Catalana de Llevadores; Consell Nacional de Dones de Catalunya; Consell de Col·legis de Metges de Catalunya; Circuit Barcelona contra la violència vers les dones.