• L’eina, de comunicació i servei, està gestionada pel Departament de Cultura a través de  la  Direcció General de Política Lingüística
El Portal Llengua catalana, gestionat des de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, ha arribat al mes d’octubre amb un volum de 2.633.634 visites al llarg del 2015. En dades absolutes d’aquest any, prop d’1.200.000 visitants han accedit als seus continguts i han aprofitat els recursos i la informació que s’hi ofereix.
 
Entre les pàgines més visitades, destaquen la pàgina d’accés al cercador Optimot, eina de consultes lingüístiques que, amb més de 10 milions de consultes directes cada any, durant aquest període de 2015 ha registrat 1.811.243 visites; l’apartat de traducció automàtica, amb 151.260 visites; o certificats de català, amb 38.742. També hi té un paper important la possibilitat de  descàrrega de materials de suport a la formació, com per exemple la publicació Llegir per parlar, llegir per escriure, amb 10.068 descàrregues, i els documents relacionats amb l’acreditació de català, com la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la DGPL, amb 11.857 descàrregues, o el document d’explicació i exemple de la prova del certificat de nivell superior de català (C2), amb 10.464 descàrregues.
 
L’any 2015 està marcat pels objectius de creixement i evolució. Durant aquests primers nous mesos, s’hi han dut a terme canvis estructurals que han permès millorar l’accessibilitat a la informació disponible. Quant a continguts, s’hi han creat nous apartats: el Sistema d’indicadors lingüístics, la Comissió de Toponímia, etc. o bé s’han remodelat espais ja existents amb l’objectiu de millorar l’experiència d’accés i navegació per als usuaris (Català i empresa o la Mòstra de Cinèma Occitan, entre altres). També des del punt de vista gràfic, s’ha fet feina intensa per mostrar la informació d’una manera més visual i interactiva. Pel que fa a cinema, l’espai web Cinema en català s’ha ampliat aquest setembre amb VOSCbd, una base de dades en línia de pel·lícules subtitulades que conté actualment 268 registres i que anirà creixent.
 
D’altra banda, parla.cat, espai virtual d'aprenentatge de la llengua catalana, ha assolit les 494.421visites en aquest període de 2015; parla.cat es consolida com a eina per posar a l'abast de tothom materials i recursos didàctics d’interès.
 
Els canvis, però, no acaben amb aquestes actuacions ja que, abans que finalitzi l’any, hi ha previstes més accions de millora i compleció.
 
El portal Llengua catalana és un entorn comunicatiu i de referència que va ser creat l’any 1994 i que al llarg d’aquest temps ha crescut tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu amb una voluntat d’informar i prestar serveis a l’usuari de la manera més eficient i satisfactòria.