• La contribució serà de 120.000 euros i s’emmarca en el desenvolupament del Memoràndum d’Entesa amb la UNESCO signat al 2013 pel president Mas
  • Una de les línies prioritàries de l’acció exterior del Govern és l’impuls de les relacions i la participació de Catalunya en organismes multilaterals
  • Els països destinataris d’aquesta contribució del Govern seran Mauritània, el Marroc i Tunísia
El Govern ha autoritzat la contribució de la Generalitat de Catalunya amb 120.000 euros al Fons per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Aquest ajut es destina al Programa de consolidació de les capacitats a Mauritània, el Marroc i Tunísia, considerats d’alt interès en la política mediterrània del Govern, per a una aplicació efectiva de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO (2003).
 
Així, l’aportació de la Generalitat de Catalunya possibilitarà la segona fase del projecte de capacitació, adreçada a la societat civil, universitats i institucions de Govern. L’ajut es destinarà a revisar les polítiques i els marcs jurídics relacionats amb el patrimoni cultural immaterial; consolidar i aprofitar els resultats de la creació de capacitat en els inventaris per a l'elaboració dels plans de salvaguarda i reforçar i consolidar les capacitats de participació en les sol·licituds d'assistència internacional.
 
La implementació anirà a càrrec de l’Oficina de la UNESCO a Rabat com a principal responsable de l'execució dels programes amb suport de l'Oficina Regional per a l'Àfrica a la Secció del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Aquesta col·laboració demostra l’alt compromís de Catalunya i de les seves institucions amb els principis fundacionals de la UNESCO i permeten una profunda vinculació de treball entre la Generalitat i la UNESCO.
 
Aquesta contribució s’emmarca dins d’una de les línies prioritàries de l’acció exterior del Govern, que és potenciar les relacions i la participació de Catalunya en els organismes multilaterals. En aquest sentit, la relació i participació de Catalunya a la UNESCO, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, que enguany celebra el 70è aniversari, és una de les línies centrals d’actuació.
 
El Memoràndum d’Entesa signat a París el juny de 2013 pel president Artur Mas i la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, aprofundeix substancialment la col·laboració institucional que existia fins al moment i obre noves oportunitats de relació. Així, preveu desenvolupar programes de cooperació d’interès comú, d'acord amb el programa actual i el pressupost aprovats per la Conferència General de la UNESCO mitjançant les modalitats de gestió de fons d’aquest organisme.