Mapa
L’any 2014 el nombre de matrimonis celebrats a Catalunya és de 26.068, xifra que representa una taxa de 3,5 matrimonis per 1.000 habitants i un augment interanual del 0,1%, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El nombre de matrimonis catòlics i d’altres religions s’ha reduït un 6,0% i al 2014 només representen 16 de cada 100 matrimonis. En canvi, les unions exclusivament civils han registrat un increment de l’1,3% i representen el 83,9% del total de matrimonis.
 
El nombre de matrimonis exclusivament civils supera els religiosos a totes les comarques catalanes. Les comarques amb més pes de matrimonis exclusivament civils són l’Alta Ribagorça (100%), el Berguedà (90,6%) i el Bages (90,4%); les comarques amb menys pes són la Terra Alta (51,9%), la Noguera (70,1%) i la Conca de Barberà (70,8%).
 
L’edat mitjana al matrimoni entre persones de diferent sexe és de 36,4 anys en els homes i de 34,2 anys en les dones, xifres que suposen un augment de 0,1 anys, tant en homes com en dones, en comparació amb les dades de l’any 2013. L’edat mitjana al primer matrimoni és de 34,3 anys en els homes i de 32,3 anys en les dones, i l’increment respecte a l’any anterior és de 0,2 anys en ambdós sexes.
 
Segons l’estat civil anterior dels cònjuges, en el 71,0% dels enllaços matrimonials ambdós cònjuges són solters; en el 18,7% un dels cònjuges és solter i l’altre ha estat casat anteriorment, i en el 10,3% dels matrimonis ambdós cònjuges han estat casats anteriorment.
 
Dels 26.068 matrimonis registrats a Catalunya, 25.314 corresponen a parelles de diferent sexe (97,1% dels matrimonis) i 754 són matrimonis entre persones del mateix sexe. D’aquests, el nombre de matrimonis entre homes s’ha reduït lleugerament respecte a l’any anterior, en passar de 394 a 385. En canvi el nombre de matrimonis entre dones ha augmentat: el 2013 se’n van registrar 308 i el 2014, 369.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 172

Taules

Taules
XLSX | 32