• Els acords als quals s’arribi en aquestes sessions de treball serviran per alimentar la futura llei del temps, segons ha destacat el president del Consell, Fabián Mohedano
El Consell Assessor per a la Reforma Horària (CARH) iniciarà el proper mes de gener un procés de concertació amb sindicats, patronals, administracions i grups d’experts per recollir les seves propostes d’aplicació del canvi horari que impulsa el Govern.
 
Així ho ha acordat el Consell en la seva primera reunió, celebrada aquest matí al Palau de la Generalitat. Segons ha destacat el president de l’organisme, Fabián Mohedano, actualment ja existeix un consens molt ampli en la necessitat de racionalitzar els horaris a Catalunya per guanyar qualitat de vida però cal encara debatre i fixar com s’aplica aquesta reforma horària: “Tothom està d’acord en el què i el perquè, i ara cal que ens posem d’acord en el com”, ha explicat Mohedano.
 
Les sessions de treball se centraran en els cinc àmbits que poden fer d’ “acceleradors” del canvi: el laboral, el de l’ensenyament, el de la cultura i l’oci, el del comerç i el de l’administració. Els acord als quals s’arribi en aquest procés de concertació, que s’allargarà fins al mes d’abril, serviran per “alimentar” la futura llei del temps que es debatrà al Parlament.
 
El Consell Assessor per a la Reforma Horària és un organisme adscrit al Departament de la Presidència que té com a objectiu assessorar el Govern en relació amb les polítiques i actuacions necessàries per avançar en la implantació d’uns horaris més racionals per als ciutadans, empreses i institucions.
 
El Consell neix de la Iniciativa per a la Reforma Horària, una plataforma  de   la   societat   civil   que vol  introduir   el   debat   sobre   la   necessitat   d’una   nova reorganització dels horaris en tots els àmbits de la vida. En aquest sentit, el president de l’ens ha mostrat la seva satisfacció pel fet que “una demanda ciutadana” es concreti en una iniciativa institucional. ”No moltes demandes acaben així”, ha apuntat.
 
Entre les seves funcions, destaca la d’assessorar el Govern en la integració del factor temps en les polítiques, instruments de planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Govern i promoure la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desplegament de la Reforma Horària.
 
El Consell Assessor va ser creat pel Govern el passat 14 de juliol per avançar en la implantació d’uns horaris més racionals i beneficiosos per als ciutadans, les empreses i les institucions. L’objectiu és passar d’una distribució del temps pròpia de l’era industrial a una que s’adapti a les necessitats de la nova societat del coneixement, uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial i millorar el benestar de la societat.
 
El Govern està compromès des del seu inici amb la “Iniciativa per a la Reforma Horària”, impulsada per la plataforma de la societat civil “Ara és l’Hora” que aposta per implantar un canvi en els horaris i la seva homologació amb la resta de països del nostre entorn. Aquest compromís es va concretar l’any passat en la creació d’un grup de treball interdepartamental i l’encàrrec  al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) d’un dictamen de fonamentació sobre la transició cap a la reforma horària.
 
Membres del CARH
 
A banda del president de l’ens, Fabián Mohedano, formen part d’aquest Consell:
 
 
Javier Albares, metge [Clínica del Son Estivill]
Assumpta Baig, mestra [Associació Salut i Família] 
Sara Berbel, psicòloga social i experta en polítiques de gènere
Salvador Cardús, professor [Universitat Autònoma de Barcelona] 
Lluís Casado, consultor [Grupo Mediterráneo Consultores]
Trinitat Cambras, professora [Universitat de Barcelona]
Núria Chinchilla, professora [IESE Business School]
Anna Ginés, professora [Universitat Pompeu Fabra]
Josep Ginesta, treballòleg [Grupo Empresarial Ribé Salat]
Elvira Méndez, directora general [Associació Salut i Família]
Jordi Ojeda, professor [Universitat de Barcelona]
Mercè Otero, professora jubilada [Ca la Dona]
Cristina Sánchez-Miret, professora [Universitat de Girona]
Esther Sánchez, professora [Universitat Ramon Llull - ESADE]
Elena Sintes, sociòloga [Fundació Bofill / Ajuntament de Barcelona]
 
Els membres del Consell Assessor per a la Reforma Horària no perceben dietes per l’assistència a les reunions plenàries o en comissió.