• El nou número de DeCultura, realitzat pel Departament de Cultura, analitza les aportacions de l’Estat en matèria de cultura entre el 2011 i el 201
Inversions de l'Estat
Les assignacions nominatives de l’Estat a Catalunya s’han reduït en un 74% en els darrers 6 anys, atès que han passat de 62,4 milions d’euros l’any 2011 a 16,4 milions, xifra prevista per al 2016. En tot el període 2011-2016, les retallades de les aportacions a Catalunya han estat sempre superiors a la mitjana del conjunt de l’Estat a excepció del 2016. En aquest període, la despesa general de l’Estat s’ha reduït en un 27 %, en 313 milions d’euros, per la qual cosa el pressupost total previst per al 2016 és de 837 milions. La principal partida afectada per aquesta reducció és la subvenció per a infraestructures culturals, que compta amb un 89% menys de pressupost.
 
Aquestes i altres dades es recullen al nou número de DeCultura, realitzat pel Departament de Cultura, sobre les aportacions nominatives de l’Estat en matèria de cultura entre el 2011 i el 2016. En l’informe es pot trobar una classificació de les dades segons els programes pressupostaris, els ministeris i la destinació territorial del finançament per comunitats autònomes.
 
Des de 2011, les assignacions nominatives han caigut en un 47% a tot l’Estat. Catalunya és la segona comunitat autònoma que més aportacions rep, per darrera de la Comunitat de Madrid, però representa tot just un 5,6% del total. D’altra banda, si s’avalua l’indicador d’euros per habitant, Catalunya cau al 10è lloc del rànquing de comunitats, amb 2,22 euros/hab. l’any. Madrid encapçala el rànquing amb gairebé 20 euros/hab., seguida d’Extremadura, amb 6,4 euros/hab.
 
L’estudi apunta que, malgrat les reduccions en les assignacions dels darrers anys, les subvencions i inversions nominatives per a l’any que ve a Catalunya augmentaran 1,6 milions d’euros. Els programes Cinematografia i Ordenació i foment de l’edificació són els que presentaran un increment més significatiu per al 2016, del 47 % i el 33,6 % respectivament.
 
Pel que fa els equipaments, el 72% de les subvencions de l’Estat es destinen a equipaments els òrgans de govern dels quals són participats per l’Estat  i suposen 11,8 milions d’euros. A Catalunya, les aportacions a espais d’abast nacional (MNAC, MACBA, Liceu, Palau de la Música, Mercat de les Flors i Teatre Lliure), han tornat a patir un lleuger retrocés el 2016, quan semblava que la tendència s’invertia el 2015. L’estabilització d’aquestes transferències al voltant dels 11 milions d’euros -conjuntament-, ha provocat que cada cop tinguin un menor pes relatiu en el pressupost d’ingressos dels equipaments: del 20 % el 2011 al 13 % el 2015. Una altra da dada significativa: el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o la Biblioteca Nacional de España tenen aportacions 10 milions d’euros superiors que el conjunt de 22 beneficiaris de Catalunya per al 2016.
 
Des de fa més de deu anys, el Departament de Cultura publica anualment l’informe sobre les aportacions de l’Estat en matèria de cultura. L’estudi ofereix explotacions de les principals dades dels Pressupostos Generals de l’Estat en cultura. El nucli central és la presentació de les xifres evolutives de subvencions i inversions nominatives en cultura de l’Estat; és a dir, tots els conceptes de la despesa en subvencions (per a activitats i per a infraestructures) i inversions directes que expliciten l’organisme o projecte beneficiari. S’empren dos criteris bàsics d’agregació en la presentació de dades: l’àmbit programàtic, i l’impacte territorial.