El Govern de la Generalitat de Catalunya dóna la benvinguda al nou arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, després de l’anunci de la seva designació per part de la Santa Seu. En aquest sentit, l’Executiu expressa el seu respecte a la decisió presa per part de l’Església catòlica, adoptada d’acord a criteris estrictament eclesials i prescindint de qualsevol mena de condicionant polític i mediàtic.
 
Així mateix, valora el fet que el futur arquebisbe Omella sigui un bon coneixedor de la realitat, la cultura i la llengua pròpia del nostre país, així com la responsabilitat en la pastoral social que li han permès valorar l’aportació al conjunt de la societat de l’Església catalana. La tria del fins ara bisbe de Calahorra y la Calzada-Logronyo contribuirà, a més, a reforçar la fluida relació entre l’Església de Barcelona i la Santa Seu, atesa la gran sintonia pastoral i social amb el papa Francesc.
 
Com en el cas de la resta confessions presents al nostre país, el Govern insisteix en el respecte a les decisions que l’Església catòlica pren en relació al seu funcionament intern i als seus nomenaments, amb la certesa que disposa dels mitjans i el propòsit de triar la persona més adequada per a cada responsabilitat.

Igualment, l’Executiu agraeix a l'arquebisbe sortint, Lluís Martínez Sistach, la seva predisposició a l'hora de facilitar la relació entre el Govern de la Generalitat i l'Església catòlica.