El Govern ha aprovat la subscripció del Protocol de col·laboració entre l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i l’École Nationale Supérieure d’Application de la Police Nationale de França per a l’intercanvi de coneixements i experiències entre ambdues escoles en el camp de la formació de la policia.
Aquest protocol té com a objectiu institucionalitzar la col·laboració entre ambdues escoles, i permetrà l’intercanvi d’estudiants i formadors per conèixer els diferents entorns professionals, comparar el coneixement i desenvolupar la formació; informacions recíproques sobre els programes i tècniques pedagògiques de cada escola per promoure la implementació de mètodes més moderns; i la tramesa d’informació entre ambdues institucions sobre els mètodes o documents pedagògics amb la finalitat de preparar millor els futurs policies.
La col·laboració entre ambdues institucions podrà adoptar les formes següents:
 
·         Visites recíproques anuals i alternatives a cadascuna de les escoles signants dels aspirants a policia amb l’objectiu de compartir i intercanviar pràctiques professionals conjuntament i en col·laboració amb els serveis policials.
·         Visites recíproques de comandaments responsables de la formació policial.
·         Intercanvi dels quadres formatius de cada escola amb l’objectiu de millorar els coneixements jurídics o les tècniques professionals recíproques.
·         Participació puntual en esdeveniments especials que organitzin les escoles (cloenda de promocions, jornades de portes obertes...).
 
Amb aquest acord, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) dóna compliment a la seva funció de promoure la col·laboració amb institucions, centres i establiments docents nacionals, estatals i internacionals, i mantenir-hi relacions d’intercanvi de coneixements i de professionals en les matèries pròpies de la seva competència.
 
Per la seva banda, l’École Nationale Supérieure d’Application de la Police Nationale (ENSAPN) s’encarrega de la formació inicial dels agents de policia, dels quadres de comandament i també de les especialitats. L’ENSAPN està capacitada per col·laborar amb altres centres de formació estrangers amb l’objectiu d’enriquir i millorar la formació del seu alumnat, tant dels aspirants a policia nacional com del personal formador a través de l’intercanvi de mètodes i continguts pedagògics d’altres escoles.