Retaule de Nostra Senyora del Bon Consol
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) del Departament de Cultura retorna a l’església del Reial Monestir de Santes Creus, a Aiguamúrcia, el retaule renaixentista de la Mare de Déu del Bon Consol, després de la seva intervenció en els tallers del Centre. El conjunt, que es trobava en un estat de conservació deficient a causa de factors molt diversos, s’ha muntat definitivament al seu emplaçament original, als peus de la nau de l’església del monestir.
 
El procés de conservació i restauració ha durat quatre mesos i s’ha fet en tres fases: el desmuntatge; el trasllat a les instal·lacions del CRBMC, gestionat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, on s’ha dut a terme la seva restauració, i el posterior muntatge, sobre una nova estructura d’alumini, a l’església del monestir reial. Aquesta actuació s’emmarca en el programa de conservació i restauració del Centre sobre el patrimoni propi de la Generalitat de Catalunya, també gestionat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
 
El retaule de la Mare de Déu del Bon Consol, de petites dimensions, està format per quatre pisos: predel·la; primer pis, amb emmarcament, columnes laterals i talla central de la marededéu; entaulament, i timpà de coronació, amb la imatge del Pare Etern. Datat el 1602, fa parella amb el retaule de Sant Joan que s’exposa a la banda dreta dels peus de la nau. Encara que d’autor desconegut i d’execució i qualitat força diferent, els dos conjunts mantenen una estructura compositiva molt semblant: un únic carrer i quatre o cinc pisos. Cal destacar és la desaparició de la taula central en el retaule de la Mare de Déu i la substitució per una talla policromada de mida natural d’una altra marededéu, possiblement d’època posterior.
 
Estat de conservació fins ara
Les intervencions anteriors en el retaule van distorsionar la seva imatge original. L’obra estava força degradada, principalment a nivell de capa pictòrica. Fins ara no ajudaven a la lectura de l’obra primigènia ni el muntatge forçat d’una fornícula de nova factura, dins del marc en el qual s’havia de col·locar una taula policromada de dimensions considerables, ni la substitució d’aquesta taula (actualment desapareguda) per la gran talla d’una marededéu, de data possiblement posterior. Tampoc ajudava a valorar-lo el fet que es troba proper al retaule de sant Joan, complet i de major qualitat artística. A més, el cos del conjunt s’havia ennegrit a causa de l’acció del sutge d’espelmes i d’altres residus de brutícia sòlida, de les filtracions i humitats que penetren des de la finestra superior, de les sals solubles procedents del mur que l’acull, etc
 
La intervenció de conservació i restauració
La intervenció s’ha portat a terme principalment en tres fases: la primera engloba els tractaments sobre el suport, la segona els que afecten la capa pictòrica i, finalment, la fase en què es prenen les decisions i accions relatives a la presentació definitiva del conjunt.
 
Tota la fusta del suport s’ha sotmès a una desinsectació a la cambra d’anòxia (substitució de l’oxigen per nitrogen). Atesa la poca afectació estructural de la fusta, les consolidacions destinades a recuperar la seva estabilitat física han estat molt puntuals. Aquest procés s’ha dut a terme amb resina i fusta de cedre.
 
Pel que fa a la capa pictòrica, s’han fixat els aixecaments i les descamacions; s’ha netejat  amb sistemes aquosos i químics, i s’han reintegrat amb criteri arqueològic la major part de les zones intervingudes.
 
Una de les accions destinades a recuperar al màxim l’aspecte original del retaule ha estat l’eliminació de la nova fornícula central (del segle XX). Tot i així, com a criteri d’intervenció, s’ha optat per deixar la talla de la Mare de Déu del Bon Consol, d’una interessant qualitat tècnica, emmarcada pel marc original, i amb el fons mural del parament com a única decoració. El retaule s’ha muntat en els peus de l’església del monestir de Santes Creus, i se sustenta amb una nova estructura d’alumini anoditzat que alleugera el pes dels pisos inferiors respecte dels superiors.
 

2  

Fitxers adjunts

Fotografia: El retaule després de la restauració i muntat en el seu emplaçament original

Fotografia: El retaule després de la restauració i muntat en el seu emplaçament original
JPG | 1801

Fotografia: Muntatge de l'estructura del retaule

Fotografia: Muntatge de l'estructura del retaule
JPG | 373