·         El conseller de Territori i Sostenibilitat denuncia que l’ordre ministerial publicada al BOE obvia els ajuts socials a l’habitatge del llistat dels serveis que es poden finançar mitjançant el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA)
 
·         Un total de 47.084 famílies en risc d’exclusió social veuen com les seves ajudes es consideren no essencials ni prioritàries i es compromet el seu pagament
 
·         Vila assegura que “el Govern de Catalunya no deixarà els nostres conciutadans a l’estacada”, encara que això signifiqui “violentar encara més una situació de tresoreria que tothom coneix”
 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha denunciat avui que el govern espanyol ha exclòs els programes socials d’habitatge d’entre els serveis públics que es consideraran prioritaris a l’hora de concedir a la Generalitat els recursos del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). Aquesta exclusió afecta les prestacions per al pagament al lloguer; les subvencions urgents per al pagament del lloguer, la hipoteca o a desnonats; ajuts al pagament de l’habitatge dels usuaris del parc públic i els ajuts destinats a entitats que gestionen habitatges d’inclusió social; entre altres despeses.
 
En total, 47.084 famílies beneficiàries dels ajuts socials passen a veure’s en una situació on el seu pagament no es considera ni essencial ni prioritari, en el cas que la Generalitat no disposi de recursos de tresoreria propis per a fer-hi front. Cal tenir present que, només aquest 2015, el pressupost que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya destina a aquests ajuts socials suma 85 MEUR.
 
Santi Vila, ha qualificat aquesta situació d’”indignant”, tenint en compte “el teòric compromís del Ministeri d’Hisenda” perquè aquest control de les despeses “no perjudiqui els ciutadans”.
 
Vila ha assegurat que, “si atenguéssim amb rigor el que ens demana el Ministeri, deixaríem d’atendre uns 85 MEUR que teníem previst invertir aquest 2015 per ajudar a més de 47.000 famílies amb dificultats per pagar el lloguer o les quotes hipotecàries”.
 
El conseller ha insistit en que aquestes famílies “estan en risc de perdre el seu habitatge”, en una situació especialment vulnerable. Per tant, “és una partida pressupostària que en cap moment es pot posar en risc”, ha denunciat.
 
Per aquest motiu, el conseller ha exigit al Ministeri d’Hisenda “que rectifiqui immediatament i que resolgui la situació amb una modificació al BOE o com consideri oportú”, incloent les partides d’ajuts socials a l’habitatge entre les despeses prioritàries.
 
El fet de no haver inclòs aquestes subvencions entre els serveis públics essencials comporta que, si el Govern no disposa de recursos per finançar-les, haurà de demanar-ho explícitament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que estudiarà cas per cas si acaba concedint els fons necessaris o no.
 
En qualsevol cas, Vila ha explicat que “el Govern de Catalunya ha donat la instrucció de què aquests pagaments es continuïn fent, encara que sigui violentant més una situació de tresoreria que tothom coneix”. “No deixarem els nostres conciutadans a l’estacada”, ha reblat.
 
 
Actuacions
2015 (famílies)
Prestacions al pagament del lloguer
37.500
Prestacions urgents (lloguer/hipoteca/desnonats)
3.000
Ajuts implícits (als usuaris del parc públic)
3.500
Ofideute (solucions pactades)
750
Meses d’emergències (adjudicacions)
590
Habitatges de la Xarxa d’inclusió amb ajut
1.744
Total d’ajuts
47.084
 
Imports
2015 (euros)
Prestacions al pagament del lloguer
70.238.609
Prestacions urgents (lloguer/hipoteca/desnonats)
6.000.000
Ajuts implícits als usuaris del parc públic
5.850.667
Ajuts habitatges Xarxa d’inclusió
2.600.000
Total despesa en ajuts directes
84.689.276
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 219