La Generalitat ha concedit en els darrers quinze anys 22.439 indemnitzacions a persones que van ser empresonades per actes d’intencionalitat política i defensa de les llibertats durant la Guerra Civil i el franquisme i per als seus familiars directes. Aquestes indemnitzacions s’han atorgat per un total de 52.143.749,70 euros. La mitjana de l’import per indemnització és de 2.323,80 euros.
 
Mitjançant l’aprovació del Decret 288/2000, de 31 d’agost, i del Decret 330/2002, de 3 de desembre, el Govern de la Generalitat va posar en marxa una política pública, encara activa, d’indemnitzacions econòmiques per a persones que van patir privació de llibertat per motius polítics durant la Guerra Civil i el franquisme. Des del 7 de setembre de l’any 2000 fins al 10 de novembre del 2015 s’han presentat 39.469 sol·licituds d’indemnització, de les quals 22.439 han estat concedides i 17.011, refusades. La majoria de les peticions que s’han desestimat ha estat perquè els sol·licitants no han pogut acreditar documentalment la privació de llibertat.
 
La Mesa de Valoració sobre les indemnitzacions per a expresos polítics del franquisme i els seus familiars s’ha reunit aquest matí per examinar sis nous expedients, que s’han valorat positivament i seguiran la tramitació ordinària fins a la seva aprovació definitiva. La Mesa, que es reuneix dues vegades l’any, està formada pel secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Francesc Esteve; el secretari general del Departament d’Economia i Coneixement, Albert Carreras; el secretari general del Departament de Justícia, Enric Colet; el director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Miquel Puig i Roig; el cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Xavier Urios; i la subdirectora general de Memòria, Pau i Drets Humans, Maria Jesús Cabrero. Aquesta ha estat la reunió número 85 de la Mesa.