• Per a sectors professionals imparteix cursos específics i càpsules formatives d’aspectes concrets per millorar la qualitat de l’expressió oral o l’escrita
  • Per practicar la llengua fora de l’aula, també organitza activitats complementàries de llengua i cultura
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) proposa començar l’any fent un curs de català per millorar les competències comunicatives. Amb el lema Connecta’t al català, ofereix un ampli ventall de cursos, que cobreix totes les necessitats: des dels cursos per iniciar-se en l’aprenentatge de la llengua, per adquirir fluïdesa en les converses i per entendre i parlar en català a la feina, fins a cursos per millorar l’escriptura en contextos formals.
 
Els cursos que ofereixen els 22 centres de normalització lingüística en els 146 punts d’atenció del CPNL estan orientats a satisfer una demanda molt diversa. D'una banda, garanteixen l’oferta dels diferents nivells de llengua, des de l’inicial fins al superior C2, en les modalitats presencial, en línia i combinada, i permeten obtenir certificats equivalents oficialment als certificats de la Direcció General de Política Lingüística. D'altra banda, organitza cursos a mida adreçats a les organitzacions i empreses per cobrir necessitats específiques de llengua i dominar qüestions puntuals d’expressió oral, escrita i de gramàtica.
 
En tots els cursos, el Consorci aporta les eines necessàries perquè els alumnes adquireixin les competències que els han de permetre relacionar-se oralment i per escrit amb el seu entorn personal i professional. En aquest sentit, el CPNL ofereix formació específica per a les empreses, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge i l’ús del català en l’entorn laboral, com a eina de competitivitat.
 
Els cursos del Consorci orienten l’aprenentatge a l’ús de la llengua i, per tant, a aprendre a partir de l’experimentació i la pràctica de la parla, de la conversa, de la lectura i de l’escriptura en situacions reals.
La novetat formativa d’enguany per al sector empresarial són els cursos per millorar l’expressió oral, Atenció telefònica, Parlar per comunicar, Com fer exposicions orals? etc. i per millorar l’expressió escrita, Redacció d’articles d’opinió, Escriure a la xarxa  i cursos d’Aplicació de recursos lingüístics a la xarxa.
 
Una oferta flexible, que va més enllà de les aules
El CPNL ofereix cursos en una àmplia franja horària per arribar a tots els públics, i permetre als alumnes compatibilitzar la formació amb la feina o els estudis. La durada dels cursos presencials és variada, s’organitzen cursos generals de 45, 90 i 120 hores, i també formació de 6 a 10 hores per consolidar coneixements o per tractar aspectes puntuals de la llengua.
 
Les modalitats de formació s’adapten a les noves maneres d’aprendre, a més dels cursos presencials, el CPNL ofereix cursos en línia mitjançant la plataforma Parla.cat i cursos que combinen la presencialitat i la distància.
 
Un dels valors del Consorci en l’ensenyament de la llengua catalana és el gran nombre d’activitats culturals que organitza o que coorganitza amb altres entitats del territori. Faciliten que l’alumnat surti de l’aula per aprendre i practicar la llengua en contextos culturals diversos fomentant el coneixement de l’entorn i la cohesió social.
El cercador de cursos del web del Consorci permet buscar-los per localitat, per comarca, per nivell i per modalitat. La inscripció als cursos del CPNL es farà a partir del desembre.
 
Certificats oficials
Els cursos del català organitzats pel CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. Els certificats de nivell que expedeix el Consorci són equivalents als certificats oficials de la DGPL i es corresponen amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).
 
Sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística és una institució pública dedicada a la formació i al foment de l’ús de la llengua en tots els contextos  de la societat catalana i a facilitar la cohesió social mitjançant l’ús de la  llengua.
El CPNL, integrat per la Generalitat de Catalunya i per diversos ens locals, compta actualment amb 22 centres de normalització lingüística en 146 punts de servei a tot el territori català.