• L’import total del finançament d’enguany del Conselh és de gairebé 21,5 milions d’euros, la major part dels quals ja han estat transferits, d’acord amb les previsions de la Llei 1/2015 del règim especial de l’Aran
  • Meritxell Borràs ha celebrat que la llei de l’Aran es mantingui íntegra, incloent el dret a decidir i l’ús preferent de l’aranès, que no seran recorreguts pel Tribunal Constitucional
La consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, amb el Síndic del Conselh Generau d'Aran, Carlos Barrera.
La consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, i el Síndic del Conselh Generau d’Aran, Carlos Barrera, han signat aquest matí l’acord que recull el finançament corresponent a l’exercici 2015 del Conselh Generau d’Aran. Les transferències de la Generalitat, per un import total de 21.475.169 euros, estan destinades al finançament de la institució d’autogovern aranesa i a l’exercici de les seves competències pròpies, en compliment de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran.
 
“Es tracta d’un acord beneficiós per a tothom”, ha declarat la consellera Borràs, “que respon a les necessitats de l’Aran i dóna compliment no només a la llei de l’Aran, sinó també diversos convenis que s’han anat signat entre el Govern de la Generalitat i el Conselh Generau”. Segons la titular de Governació, “és just que si hi ha noves competències que ha assumit l’Aran, aquestes competències vagin acompanyades de la partida econòmica corresponent”.
 
D’altra banda, la consellera ha destacat la feina conjunta entre el Govern de la Generalitat i el Conselh Generau de l’Aran per defensar allò que és propi de la Vall d’Aran i ha celebrat que finalment la llei de l’Aran es mantingui íntegra.  “El govern espanyol va plantejar dubtes sobre la constitucionalitat d'alguns articles de la llei de l’Aran que podien acabar duent la llei al Tribunal Constitucional, però gràcies a l'esforç i el treball conjunt aquesta llei no s’ha modificat”, ha explicat.
 
En aquest sentit, el síndic Carlos Barrera, també ha valorat positivament la col·laboració amb Generalitat, que ha permès mantenir íntegrament el text de la llei, la qual cosa ha qualificat com “un èxit sense precedents de tots”. Pel que fa a l’acord de finançament, el síndic ha assegurat  que dóna resposta a tots els traspassos i marca la base de les negociacions per al fiançament  del 2016. Així mateix, ha destacat la importància de l’acord, tenint en compte l’ofec pressupostari de la Generalitat per part del Govern espanyol.
 
Finançament per a competències i traspassos
 
El gruix del finançament correspon a una partida del Departament de Governació i Relacions Institucionals destinada a la dotació de les competències pròpies de la Vall d’Aran per valor de 20.941.927 euros a la qual cal sumar les transferències que aporten al pressupost de Governació des del Departament de Cultura en concepte de normalització lingüística  (145.000 euros); del Departament de Presidència en matèria de foment de l’ús social de l’aranès (60.000 euros) i del Consell Català de l’Esport per al foment de l’esport i del Centre de Tecnificació (120.000 euros). Així, l’import total amb càrrec a la partida del pressupost 2015 de Governació és de 21.266.927 euros.
 
La resta de l’import (208.242 euros) correspon a diverses partides de menor quantia que transfereixen directament els departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació; Benestar i Família; Empresa i Ocupació, i Interior.
 
D’acord amb les previsions de la Llei 1/2015 del règim especial d’Aran, durant l’any 2015 el Departament de Governació ha transferit al Conselh Generau d’Aran un total de 20.399.741 euros en forma de finançament per trimestre avançat.
 
La Ponència permanent de treball en matèria de traspassos i convenis creada en el si de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat – Conselh Generau d’Aran és la responsable del seguiment i avaluació d’aquest acord.
 

2  

Imatges

La consellera Borràs amb el síndic d'Aran, Carlos Barrera

La consellera Borràs amb el síndic d'Aran, Carlos Barrera 1681

La consellera Borràs a la Casa deth Senhor d'Arròs

La consellera Borràs a la Casa deth Senhor d'Arròs 2605