• El conveni millorarà la participació de les dones a tots els nivells de presa de decisió
  • Moçambic és país prioritari de la cooperació catalana, amb seu de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament sobre el terreny
El Govern ha autoritzat avui la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Govern de Moçambic a través del qual Catalunya donarà suport al Pla Nacional d’Acció per a l’Avenç de la Dona, impulsat pel Ministeri de Gènere, Infància i Acció Social de Moçambic. Un suport centrat en tres objectius concrets: la participació de les dones a tots els nivells, la coherència de polítiques en qüestió de gènere, i l’enfortiment del Consell Nacional per a l’Avenç de la Dona de Moçambic.
 
A través d’aquest conveni, concretat en una subvenció de 60.000 euros, el Govern ajudarà a l’enfortiment dels instruments d’integració per a l’equitat de gènere de Moçambic, de manera que serveixin d’orientació política i programàtica de les polítiques de les autoritats moçambiqueses, i permetin orientar de forma coordinada i eficaç la planificació i l’execució d’accions de promoció dels drets de les dones.
 
D’aquesta manera, la col·laboració entre els dos països permetrà la millora de les condicions de vida de les dones, així com la seva participació en la vida política, econòmica i social del país a diversos nivells, amb una atenció especial en els llocs de presa de decisions i de lideratge tant públics com privats. Els resultats esperats passen per promoure l'alta participació econòmica i social de les dones arreu del país.
 
D’altra banda, aquest suport contribuirà a la millora de l'alineació entre les activitats de diferents organismes públics de Moçambic, com són el Pla Nacional per l’Avenç de la Dona, el Pla Quinquennal del Govern de Moçambic 2015-2019, el Pla d’Acció per la Reducció de la Pobresa, i el Pla Estratègic i Social del Ministeri de Gènere, Infància i Acció Social. Amb aquesta línia de treball, el Govern exporta la seva voluntat de treballar per una coherència de polítiques de desenvolupament.
 
La qüestió de gènere a Moçambic
 
La situació de les dones a Moçambic ha mostrat una millora progressiva en els darrers quinze anys, si bé hi persisteixen algunes desigualtats de gènere. Segons dades de les Nacions Unides, la taxa d’alfabetització actual entre noies d’entre 15 i 24 anys és del 56%, mentre que entre nois de la mateixa edat és del 80%. La taxa de mortalitat infantil ha caigut dels 1.390 (per cada 100.000 naixements) l’any 1990 als 489 l’any 2015. En la vida política, el 37% dels escons del Parlament i el 26% dels ministeris són encapçalats per dones, i el país ha comptat amb una primera ministra, Luisa Diogo, entre els anys 2004 i 2010.
 
Moçambic ha assumit un important compromís per a l’equitat de gènere a partir de l’establiment d’una Política Nacional de Gènere i l’Estratègia per a la seva implementació, així com la creació del Ministeri de la Dona i Acció Social, l’elaboració del Pla Nacional d’Acció per a l’Avenç de la Dona, la Llei 29/2009 sobre violència de gènere, i el Pla Nacional d’Acció per prevenir i combatre la violència contra la dona, entre d’altres. El compromís del país per promoure la igualtat i equitat de gènere es reflecteix en la Constitució de la República del país i els compromisos adquirits amb l'adopció dels convenis i tractats internacionals.
 
D’altra banda, el Govern de Catalunya compta des d’aquest 2015 amb un nou Pla director de cooperació al desenvolupament que posa els drets humans de les dones al centre de tota la política de cooperació.
 
L’actual Ministra de Gènere, Infància i Acció Social del Govern de Moçambic, CidáliaChaúque, va visitar Catalunya el mes de maig de 2015. Aquella visita, durant la qual es va entrevistar amb la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i amb la presidenta de l’Institut Català de les dones, Montse Gatell, s’inscriu en la llarga trajectòria de relacionsn institucionals entre Catalunya i Moçambic, país prioritari de la cooperació catalana i amb delegació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a Maputo, la capital moçambiquesa.