• La normativa estatal deixa fora del disseny de l’Estratègia de Seguretat Nacional els governs que, com la Generalitat de Catalunya, tenen  competències concurrents en matèria de seguretat pública
 
El Govern ha aprovat avui interposar un recurs d'inconstitucionalitat en relació amb els articles 4.3, 15.c i 24 de la Llei 36/2015, de 28 de setembre, de Seguretat Nacional.  Els motius d’impugnació són els següents:
 
  • Art. 4.3, en relació amb els articles 15.b) i 20.3 de la Llei de Seguretat Nacional. Pel que fa al disseny de l’Estratègia de Seguretat Nacional, com a marc polític estratègic de referència de la Política de Seguretat Nacional que concreta els riscs i amenaces, anàlisi de l’entorn i les línies d’acció, s’elabora a iniciativa del President del Govern, s’aprova pel Govern i es presenta a les Corts Generals,  sense cap intervenció de les Administracions Públiques que, com la Generalitat de Catalunya, tenen competències concurrents en matèria de seguretat pública, protecció civil, etc... En aquest sentit, es podrien considerar vulnerats preceptes com l’art. 149.1.29 CE i els correlatius de l’Estatut d’Autonomia, pel que fa a les funcions pròpies de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat pública.
  • Art. 15.c), en relació amb l’art. 24 de la Llei de Seguretat Nacional: les funcions del President del Govern en relació a la Declaració de Situació d’Interès per a la Seguretat Nacional. Malgrat les importants conseqüències que la declaració de situació d’interès general pel que fa a la Seguretat Nacional, comporta per a les CCAA, especialment les que disposen de cossos policials propis, tampoc es preveu cap mena de consulta ni participació de les Comunitats Autònomes  pel que fa a la decisió que, en aquest sentit, adopti el President del Govern.
  • Art. 24:  El President del Govern declara la situació d’interès per a la Seguretat Nacional, sense cap intervenció de les Administracions Públiques amb competències concurrents en matèria de seguretat pública.