Aquest divendres, 5 de febrer, s’obre la inscripció a les proves per obtenir els certificats de llengua catalana que convoca la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció acaba el proper 24 de febrer.
 
Les sol·licituds es poden presentar telemàticament per mitjà de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o bé, presencialment, a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.
 
Les proves estan obertes a qualsevol persona que tingui 16 anys o més en la data de la prova i no es requereix cap titulació acadèmica prèvia. Enguany hi haurà exàmens a un total de 18 localitats. A Catalunya, els exàmens es faran a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Figueres, Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Fora de Catalunya també s’administraran proves a Fraga i a Perpinyà.
 
Els exàmens consten de dues parts: prova escrita i prova oral. S’iniciaran el 7 de maig amb el certificat de nivell intermedi (B2) i s’aniran duent a terme fins a l'11 de juny.
 
El sistema de certificats de la Direcció General de Política Lingüística permet acreditar cinc nivells de competència lingüística en català, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa: el nivell bàsic (A2), el nivell elemental (B1), el nivell intermedi (B2), el nivell de suficiència (C1) i el nivell superior (C2).
 
Des de l’any 2002, un total de 41.653 persones han obtingut un certificat oficial de coneixements de català expedit per la Direcció General de Política Lingüística. Aquests títols estan reconeguts i són valorats tant en els currículums acadèmics com en el mercat laboral, per la qual cosa són un bon instrument per a la promoció personal i professional.
 
Enllaços:
Descripció de les proves:
Guia d’inscripció i pagament