• La consellera i portaveu del Govern ha destacat també que el Govern "té la voluntat i la vocació de ser el més transparent possible, fent arribar tota la informació possible als ciutadans”
  • Munté ha fet especial èmfasi en les seves responsabilitats vers les dones: “No romandrem en silenci davant qualsevol vulneració de drets i davant qualsevol atac que les dones pateixin a la seva dignitat”
Consellera de la Presidència
La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha destacat que una “important responsabilitat” del Departament  de la Presidència és “la defensa de l'àmbit competencial de la Generalitat” respecte les “sistemàtiques invasions del govern espanyol”, que “laminen el nostre autogovern i perjudiquen els interessos de ciutadans, administracions, entitats i empreses catalanes”. 
 
En la seva compareixença avui davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, Munté ha avançat que el Govern aprovarà demà iniciar l’elaboració del Pla de Govern i dels plans departamentals, el full de ruta que fixa els objectius i actuacions més rellevants de la legislatura que estarà fonamentat en les polítiques que el president Puigdemont va desgranar en el debat d’investidura.
 
Munté ha destacat també com una altra de les principals tasques del seu Departament “la coordinació del Govern, l'impuls i seguiment de les polítiques transversals i el suport i assistència al President de la Generalitat en la seva tasca de direcció del govern”.
 
En aquest àmbit, Munté s’ha referit a instruments com el Pla de suport al tercer sector social; el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addicions; el Pla Interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS); les polítiques dirigides a la Reforma Horària (CARH)  i el desplegament de la Llei de formació i qualificació professional de Catalunya.
 
També és novetat en aquesta legislatura que el Departament de la Presidència assumeix les atribucions en matèria de política de dones –en  compliment de la Llei d’igualtat aprovada pel  Parlament a finals de la legislatura passada– a través de l’Institut Català de les Dones. 
 
Munté s’ha referit a les principals mesures que es portaran a terme al llarg d’aquesta legislatura, com són el desplegament de la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre dones i homes, que es va aprovar el passat dia 8 de juliol al Parlament  amb el suport de tots els grups parlamentaris; i el desenvolupament del VIII Pla estratègic de polítiques de dones de la Generalitat de Catalunya, 2016-2019.
 
La consellera ha volgut fer un èmfasi especial sobre la xacra que suposa la violència masclista i els projectes en aquest àmbit, que són: la creació del Programa d'intervenció integral contra la violència masclista 2016-2019, que estipuli les línies estratègiques i els recursos d'atenció, recuperació i coordinació per al seu abordatge; i l’aplicació del Programa de mesures per a la intervenció amb filles i fills de dones en situació de violència masclista 2014-2017. A més, Munté ha anunciat que es realitzarà la II Enquesta sobre violència masclista de Catalunya ; la II Avaluació d'impacte de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista; i s'avaluarà la xarxa d'atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista.
 
“Tot això ho farem de manera coordinada en el si del govern i amb diàleg amb la resta d'administracions, entitats, col·legis professionals i altres institucions. No romandrem en silenci davant qualsevol vulneració de drets, davant qualsevol atac de qualsevol tipus que les dones pateixin a la seva dignitat”, ha afirmat Munté.
 
Pel que fa a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, “seran la base sobre la qual s’edificarà la tercera revolució industrial, que generarà una nova economia de les dades i on les comunicacions electròniques seran les infraestructures estratègiques”, ha afirmat Neus Munté. La Secretaria per la Governança de les Tecnologies de la Informació també és novetat en el marc del Departament de Presidència pel seu caràcter transversal. Les polítiques TIC durant aquesta legislatura es vertebraran, segons ha explicat la consellera,  en 3 grans eixos: “enxarxar, digitalitzar i securitzar Catalunya”.
 
En aquest sentit, la consellera ha destacat algunes actuacions com  finalitzar el programa CatalunyaConnecta per assegurar l’accés de tots els nuclis de població de més de 50 habitants als serveis de telefonia mòbil i televisió digital terrestre; facilitar el desplegament del 4G; aprovar del decret de creació de la Identitat Digital de Catalunya i la llei de Comunicacions Electròniques, que abasti àmbit telco i audiovisual; així com elaborar una  Llei de Ciberseguretat Nacional de Catalunya.
 
 Una altra de les àrees sectorials al Departament de la Presidència és la Comunicació. “Aquest Govern té la voluntat i la vocació de ser el més transparent possible, fent  arribar tota la informació possible als ciutadans, ja sigui mitjançant els nostres canals directes de comunicació, a través de campanyes de publicitat o mitjançant la intermediació dels mitjans de comunicació. De fet, la funció de portaveu del Govern, que em correspon, no és altra funció que la interlocució fluida amb aquests mitjans”, ha afirmat la consellera.
 
Com a d’altres importants objectius en aquest àmbit, Munté també ha destacat, “la intenció de continuar donant suport a l’espai català de comunicació, que és el nostre referent mediàtic natural, i fer-ho a través dels ajuts a la llengua catalana; el manteniment dels imports a les línies de foment dels mitjans; i donar continuïtat a les actuacions necessàries per lluitar contra les emissions clandestines de ràdio i televisió, que suposen una competència deslleial i un perjudici, respecte aquelles altres emissions que tenen la corresponent llicència audiovisual”.
 
Pel que fa als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la consellera ha afirmat, que “configuren el nostre marc referencial de comunicació i són l’avantguarda de la comunicació i el periodisme fet en la nostra llengua. És per això que mantindrem l’aposta per un sistema públic de comunicació, professional, desgovernalitzat, modern i de qualitat”. 
 
En l’àmbit de la difusió, la voluntat del Govern és potenciar tots els serveis que puguin afavorir l’aproximació de la ciutadania a l’Administració de la Generalitat i en l’àmbit dels serveis d’Atenció Ciutadana, aplicar de manera intensiva l’ús de les noves tecnologies com a paradigma d’una nova forma de relació del ciutadà amb l’Administració, tal com ens marca la Llei 29/2010 de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 
 
Pel que fa a l’atenció presencial, la voluntat és avançar en el model d’oficines d’atenció integrada (OACs) que permetin la millora del servei i l’optimització de recursos. Per a aquesta legislatura es preveu de manera singular la creació de dues noves oficines integrades una a les Terres de l’Ebre i altra a Manresa. 
Respecte al Centre d’Estudis d’Opinió, la consellera ha destacat que, durant el 2016, es posarà en pràctica el Pla anual que es va aprovar pel Consell Rector del CEO el setembre de 2015 i que. contempla la realització dels següents estudis: Estudis d’opinió electorals, de valoració de líders i postelectorals; Tres Baròmetres d’Opinió Pública i una enquesta sobre el Debat de Política General. 
 
D’altra banda, la política esportiva del Govern fixa dos grans objectius: “garantir la sostenibilitat del sistema esportiu català i la promoció de la pràctica de l’activitat física i esportiva, entenent l'esport com a motor de dinamització econòmica; com a font de salut, benestar i cohesió; i com a projecció de la imatge de Catalunya al món. I dissenyar les estructures d’estat en l’àmbit de l’activitat física i l’esport que homologuin Catalunya als països més avançats en aquest àmbit, a partir de la redacció d’una nova Llei de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya tant a nivell intern com internacional”, ha explicat Munté. 
 
En aquest àmbit, ha destacat, “el suport a les entitats esportives davant els greuges generats per la legislació espanyola i, alhora, assessorament a clubs, entitats i federacions respecte a les necessitats d’adequació de les seves estructures en matèria de relacions laborals, voluntariat, seguretat social i transparència i, com no, a un important esdeveniment: els Jocs de la Mediterrània Tarragona 2017”.