• Romeva ha fet èmfasi en l’aposta del Departament per la transversalitat en agrupar els àmbits de les relacions internacionals, les relacions institucionals i la transparència i govern obert
  • El conseller ha fet una crida a impulsar la transparència com una eina per “tornar la política a la ciutadania” i que aquesta “pugui participar en la presa de decisions”
Romeva al Parlament
 
“El Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència és la primera estructura d’Estat que ha creat aquest Govern i demostra la voluntat inequívoca d’esdevenir Estat”, així s’ha expressat aquesta tarda el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, en la seva primera compareixença davant de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament.
  
“Així, comparec davant el Parlament en tant que el primer conseller en Afers Exteriors. La creació del Departament és un fet nou, que dóna mesura del nou període que iniciem aquesta legislatura”, ha destacat el conseller en l’inici de la seva intervenció. Romeva ha fet èmfasi en l’aposta del Departament per la transversalitat en agrupar els àmbits de les relacions internacionals, les relacions institucionals i la transparència i govern obert. “Ens proposem ser triplement innovadors i repensar i construir nous canals i noves vies de relació: de Catalunya amb el món, del Govern amb les institucions, i de cadascun dels ciutadans amb les instàncies de Govern que els representen”, ha detallat.
 
“Som un Departament d’acció, d’interacció i de construcció de sinèrgies tangibles”, ha subratllat i per això, “la nostra gran aposta és la transversalitat, la coordinació i l’optimització dels recursos de tota índole”. Segons ha dit, “vivim una època de mestissatge emergent en què l’abordatge de qualsevol qüestió és necessàriament pluridisciplinari i per tant, qualsevol avenç ha de ser col·lectiu”.
 
Seguidament, el conseller s’ha referit al paper de Catalunya al món, “el nostre objectiu és possibilitar que Catalunya es pugui fer sentir amb veu pròpia al món i que pugui aportar elements de reflexió al conjunt de les nacions”. “Volem parlar al món perquè volem ser-hi útils i perquè aquest diàleg contribueix a millorar la vida dels nostres conciutadans”, ha afegit.
 
Segons Romeva, “Catalunya ha de ser capaç de prendre posició davant dels nous reptes i exigències que defineixen el moment que vivim, com ara la globalització, la representativitat de les institucions, la voluntat de major transparència” i de disposar “d’un millor govern, que promogui activament el sentit profund de la democràcia”.
 
Afers Exteriors i Unió Europea
 
Pel que fa a l’actuació del Departament en l’àmbit de les relacions exteriors el conseller ha subratllat que “treballarem per posicionar Catalunya al món i per fer-ne un referent de grans temes globals. La nostra aposta en l’esfera internacional és esdevenir un actor especialment proactiu”.
 
Romeva ha recordat que “Catalunya és un país tradicionalment compromès amb la construcció d’un ordre mundial just i pacífic com recull el preàmbul de l’Estatut”. Ha afegit que entre els principis rectors de l’Acció exterior hi ha d’haver “la promoció de la pau, la seguretat humana, el desenvolupament sostenible o la lluita contra el canvi climàtic”.
 
El conseller ha citat Antoni Rovira i Virgili, qui apel·lava a “la necessitat que tota nació tingui una política internacional” i ha recordat que la generació de Rovira i Virgili “va assumir el repte de pensar lliurement el nostre esdevenidor com a poble”. Per Romeva, “avui el nostre repte de construir l’Estat n’és la continuació”. En aquest sentit, el conseller ha assegurat que en aquest objectiu “respectem la legalitat, donat que ens empara l’Estatut i la Llei d’Acció Exterior, però també la legalitat del mandat democràtic que tenim”.
 
L’acció exterior de Catalunya pivotarà en base a tres grans eixos: les relacions bilaterals i multilaterals, una presència activa a la Unió Europea i l’impuls de l’àmbit de cooperació al desenvolupament. El conseller ha ressaltat que “les delegacions del Govern i les oficines de representació a l’Exterior esdevenen una eina primordial” de l’Executiu. Ha destacat també l’aposta del Govern per “un servei exterior adequat al segle XXI”, i ha manifestat la voluntat per “desplegar noves delegacions i reforçar les que ja existeixen”. En aquesta mateixa línia, el conseller ha avançat que acompanyarà ben aviat el President Puigdemont a la recepció amb els representants del cos consular a Barcelona. D’altra banda, Romeva ha anunciat que el Govern impulsarà la tramitació parlamentària del projecte de Llei de la Comunitat catalana a l’Exterior: “Des del Govern entenem que les comunitats catalanes a l’exterior són agents actius de relacions exteriors”.
 
En la compareixença, el conseller Romeva ha volgut remarcar que el Govern atorga una importància cabdal a mantenir una relació estreta amb les institucions de la UE, “amb qui compartim valors i principis, des de ben abans de l’adhesió de l’Estat espanyol a l’aleshores CEE, enguany fa 30 anys”, ha destacat. Per això, ha ressaltat també l’interès en influir “sense intermediaris” en els debats, els processos legislatius i la presa de decisions de la Unió: “La Generalitat mantindrà una presència forta, visible, activa i influent a Brussel·les".
 
“Informarem a la Unió Europea i hi dialogarem. Europa és diàleg”. En aquest sentit, ha assegurat que “el deteriorament de la qualitat democràtica de l’Estat i la seva deficient separació de poders és una preocupació manifesta a les institucions europees”.
 
Entre d’altres, l’acció europea del Govern defensarà “la necessitat d’una resposta integral de la UE a la crisi dels refugiats” i prioritats estratègiques com “el corredor mediterrani, el mercat únic digital o l’exigència perquè les negociacions comercials de la UE amb altres regions del món es sotmetin a un màxim de transparència i escrutini democràtic”. El conseller ha esmentat també el suport del Govern a la presentació de projectes i l’obtenció de finançament del Fons europeu d’inversions estratègiques, l’anomenat ‘Pla Juncker’, “fomentant projectes viables i amb un clar retorn econòmic i social”.
 
Pel que fa a la cooperació al desenvolupament, Romeva ha mostrat la voluntat que el Govern sigui “molt més proactiu en l’impuls d’iniciatives i de discurs” per tal de “consolidar i millorar la coordinació del conjunt d’institucions catalanes en matèria de cooperació, pau i drets humans i reforçar-ne la dimensió internacional”. El conseller ha anunciat que les convocatòries per al 2016 refermaran “el suport als projectes de cooperació, d’educació per al desenvolupament i de suport a ONGD de dones a terreny”.
 
Relacions Institucionals
 
En el camp de les relacions institucionals, el conseller ha descrit els tres àmbits d’actuació: “La relació amb el Parlament de Catalunya i la resta d’institucions de la Generalitat; el diàleg amb les institucions espanyoles; i el foment de les polítiques que afavoreixin la cultura de la pau, els drets humans i la memòria democràtica”.
 
Romeva ha descrit el diàleg com “el valor fonamental que una democràcia digna d’aquest nom ha de preservar, aprofundir i fomentar” i alhora com a “única via vàlida i democràtica de resolució de conflictes perquè és l’única que respecta el valor intrínsec de la pluralitat”. “Dissortadament no s’albiren elements que permetin veure un canvi en la tradicional actitud de menysteniment en el govern de l’Estat espanyol respecte les decisions escrupolosament democràtiques que ha pres el poble de Catalunya”, ha afegit. Respecte de la memòria democràtica, Romeva ha destacat que “la seva recuperació és un deute que mantenim amb la nostra pròpia història i amb tots aquells i aquelles que van participar de manera decisiva a forjar-la”. “Superar el passat exigeix recuperar-lo, no negar-lo”, ha reblat el conseller.
 
Transparència i Govern Obert
 
Pel que fa a l’àmbit competencial de la Transparència, el conseller ha recordat que el Govern ha augmentat la dimensió de l’anterior Comissionat a Secretaria sectorial de Transparència i Govern Obert. Segons el conseller, aquesta nova Secretaria “neix amb la voluntat de transversalitat i d’estar present, des de la col·laboració i el treball conjunt, en tots els departaments del Govern”. En aquest sentit, Romeva ha anunciat la creació d’una Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, així com el desplegament “de tot el potencial de l’ambiciosa Llei de Transparència, Accés a la informació i Bon govern”.
 
El conseller ha detallat mesures en tots els eixos del Govern obert -les dades obertes i la rendició de comptes, la participació ciutadana, governança i qualitat democràtica, i la contractació pública. Romeva ha fet una crida per “tornar la política a la ciutadania” i per a què “ciutadans i ciutadanes informades puguin participar en la presa de decisions” i que siguin "veritables protagonistes del disseny de la prestació de serveis". “És hora que institució i ciutadania cogovernem”, ha afegit.

1  

Imatges

Romeva al Parlament

Romeva al Parlament 333