• El Govern sol·licita que s’apliqui la nul·litat de forma immediata com a mesura cautelar perquè contradiu una sentència anterior del TC que ja va donar la raó a la Generalitat i instava a mantenir els béns a Catalunya
 
La Generalitat de Catalunya ha demanat al Tribunal Constitucional (TC) que declari la nul·litat de les resolucions judicials dictades pel jutjat número 1 d’Osca, que requerien el trasllat al Monestir de Sixena dels béns adquirits per la Generalitat que són objecte de litigi amb el govern d’Aragó i l’Ajuntament de Sixena. El Govern també sol·licita al TC que la nul·litat s’apliqui de forma immediata com a mesura cautelar.
 
La Generalitat entén que la sentència 48/2015 de 8 d’abril, que va dictar el jutjat d’Osca, així com la decisió de procedir a la seva execució provisional, contradiuen allò que ja va decidir el mateix Tribunal Constitucional (TC) en la sentència 6/2012, de 18 de gener. En aquella ocasió, el TC va resoldre el conflicte de competència a favor de la Generalitat, va declarar la inconstitucionalitat i la nul·litat de les ordres del govern d'Aragó i va determinar que l'objecte de les competències controvertides era la protecció del patrimoni històric, matèria sobre la qual tant la Generalitat de Catalunya com el govern d’Aragó ostenten les competències exclusives..
 
En aquest sentit, la resolució del TC deixava clar que el territori és l’element delimitador de competències i, com que els béns es trobaven en adequades condicions de conservació a Catalunya, sentenciava que havia de prevaler la competència de la Generalitat i que, per tant, els béns, “s’han de mantenir a la Comunitat  Autònoma en la qual es troben”.
 
És per això que la Generalitat de Catalunya considera que la sentència del jutjat d’Osca, i la seva interlocutòria d’execució provisional que insta el trasllat dels béns en litigi, són contràries a la sentencia del Tribunal Constitucional i en conseqüència se’n demana la nul·litat.