El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, ha manifestat la seva “sorpresa” i ha considerat una “nova agressió" la decisió del Consell de Ministres de presentar un recurs al Tribunal Constitucional contra alguns articles de la Llei de modificació de la Llei sobre l’exercici de les professions de l’esport, a la vegada que ha assegurat que la Secretaria General de l’Esport vetllarà per garantir el normal desenvolupament d’aquest exercici professional.
sge
Gerard Figueras, atenent els mitjans de comunicació
El secretari general de l’Esport ha titllat de “nova agressió" el recurs i ha afirmat que “estem sorpresos” després d’un període de debat en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en què “havíem plantejat un text que semblava que podia satisfer les inquietuds del Govern estatal vers la Llei”. “Ens va sobtar fa dies veure un canvi d’actitud respecte el que vam parlar en el sí de la comissió bilateral que avui hem vist confirmat amb la decisió del Consell de Ministres”, ha dit. "Nosaltres volem fer les coses bé, però han acabat optant pel recurs, cosa que lamentem", afegia.
 
Concretament, i pel que fa al dictamen del Consell d’Estat segons el qual la reforma de la Llei de professions vulnera la Llei de Garantia de la Unitat de Mercat, Figueras assegura que “vam deixar clara la voluntat que es pogués inscriure al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC) qualsevol professional de qualsevol territori de l’Estat, de manera que no es discriminava ningú”. A més, el secretari general de l’Esport afegeix que “si vam fer explícita la potestat de signar acords entre el ROPEC i altres registres europeus és per facilitar també als professionals no espanyols que puguin exercir a Catalunya”. 
 
A l’espera de conèixer amb detall el contingut del recurs de l’Estat, i deixant clar que "no compartim en absolut la interpretació que fa de la Llei el Govern espanyol”, la Secretaria General de l’Esport convoca a les principals federacions catalanes afectades a una reunió el proper dilluns per analitzar conjuntament les conseqüències d’aquesta decisió del govern espanyol.
 
Així mateix, la SGE exposa que vetllarà per garantir la seguretat jurídica i el normal desenvolupament de l’exercici professional, i que treballarà per cercar la fórmula jurídica per continuar amb el procés d’inscripció al registre, mantenint l’esperit inicial de la Llei de combatre l’intrusisme laboral en aquest àmbit.
 
Finalment, el Govern català recorda que es manté l’ampliació fins al gener de 2017 del termini perquè tècnics i professionals adaptin les titulacions a la Llei (acabava l’1 de gener de 2015), amb la qual cosa s’evita que aquests col·lectius siguin objecte de sancions que perjudicarien el sector.
 
 

1  

Imatges

Gerard Figueras, atenent els mitjans de comunicació

Gerard Figueras, atenent els mitjans de comunicació 1596