El Consell Executiu ha acordat, a proposta de la consellera de la Presidència, Neus Munté, i del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, personar-se en el conflicte positiu de competència núm. 672-2016, promogut pel Govern de l'Estat.
 
El Govern de l'Estat va promoure un conflicte positiu de competència en relació amb els articles 1.1 i 3.3 apartats .1 i .2 del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i els articles 1.1.b) i 20 del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament. El conflicte va ser admès a tràmit pel TC el 16 de febrer de 2016 i la Generalitat té ara un termini de 20 dies per presentar al·legacions.
 
El Govern de Catalunya considera que la creació del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència s’ajusta plenament l’Estatut d’autonomia i a la Llei d’acció exterior, aprovada l’any passat. Per tant, el nou Departament forma part integral de les competències de la Generalitat. L’Administració catalana ha dut a terme una acció exterior de manera permanent des del 1982, la qual ha permès la projecció internacional de la cultura, l’economia, el turisme i la llengua catalanes.
 
Davant d’aquest conflicte positiu de competència, el Govern ha manifestat la seva ferma voluntat de continuar fent acció exterior al servei de les empreses i les persones, com fan altres països del món. En aquest sentit, cal subratllar que l’acció exterior forma part del pla de Govern presentat al Parlament i aprovat per majoria absoluta a la cambra.