·       Els serveis jurídics de la Generalitat han presentat avui les al·legacions al recurs de l’Estat contra diversos articles del decret de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del decret d’estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, i demanen l’aixecament immediat de la suspensió
 
El Govern ha decidit mantenir el terme "Afers" en la denominació del Departament del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.
 
La denominació del Departament és la d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i manté totes les seves atribucions i funcions.
 
El president de la Generalitat signa un decret on es ratifiquen les competències que tenia atribuïdes ja abans de la suspensió.
 
Els serveis jurídics de la Generalitat han presentat avui les al·legacions al conflicte positiu de competència promogut per l’Estat espanyol davant del Tribunal Constitucional, contra diversos articles del decret de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del decret d’estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, i demanen l’aixecament immediat de la suspensió.