És la primera vegada que una sentència falla en contra la Generalitat de Catalunya en la invasió de competències sobre la territorialització d’aquests fons per a finalitats socials
 
El Departament considera que aquesta és una sentència política per afavorir la seva estratègia recentralitzadora
El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs contenciós administratiu que va interposar la Generalitat de Catalunya per invasió de competències contra el reial decret que estableix les bases reguladores de les subvencions estatals destinades a realitzar programes d’interès general.
 
Aquestes subvencions, que es financen a través de la casella del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials, van destinades a programes concrets portats a terme per entitats, dirigits a persones amb discapacitat, gent gran, persones en risc d’exclusió social, infància i famílies o dones, entre d’altres.
 
Després de fins a 13 sentències del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem favorables a la gestió territorial del 0,7% de l’IRPF, el Tribunal Suprem ha trencat amb la jurisprudència consolidada i ha fallat a favor de l’Estat, al·legant un canvi de nom en les bases que, segons el Tribunal, implica que els programes deixen de formar part del títol competencial de l’assistència i els serveis socials –que recau en les comunitats autònomes- i passen a d’altres títols en què l’Estat té competències, com poden ser legislació laboral, medi ambient, seguretat pública o educació.
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies discrepa de la interpretació que fa el Tribunal en relació als títols competencials sota els quals s’emmarcarien els programes subvencionats. En aquest sentit, destaca que el contingut i el detall dels programes fa palès que hi ha una clara continuïtat respecte de les bases anteriors d’aquestes mateixes subvencions a càrrec de l’IRPF, en les quals el Tribunal Constitucional va apreciar una invasió competencial per part de l’Estat. En aquest sentit, des del Departament es considera que l’Estat “fa una convocatòria-trampa per afavorir la seva estratègia recentralitzadora de sempre. Es tracta d’un autèntic espoli social que només resoldrem si disposem d’un Estat propi”.
 
És per això que el Departament estudiarà totes les vies d’impugnació i els instruments adients per seguir reivindicant la competència autonòmica sobre aquests fons provinents de l’assignació de l’IRPF per a fins d’interès general; amb l’objectiu d’aconseguir que siguin les comunitats autònomes les que regulin i convoquin aquestes subvencions per ser fidels al marc competencial existent.
 
L’any 2013, el Govern espanyol va modificar la regulació i les bases del sistema de subvencions en resposta a les successives sentències dels tribunals, mantenint-ne la gestió i centralitzant encara més el sistema. Aquesta sentència té un clar sentit polític i contradiu les sentències que fins ara havien fet els tribunals i que posaven de manifest els greuges cap als interessos de les entitats del tercer sector catalanes, tant pel que fa a les convocatòries estatals com a les provinents de la casella del 0,7% de l’IRPF.