§  Aquesta comissió estarà adscrita al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i ha de reforçar la coordinació dels diferents departaments de la Generalitat en matèria de Transparència i Govern Obert
 
§  Aquest nou òrgan ha de permetre que les polítiques de transparència, de reutilització de dades i de participació ciutadana s’apliquin a tota l’administració de la Generalitat i ha d’establir criteris de qualitat democràtica
 
El Consell Executiu ha acordat aquest matí la creació de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert. Aquesta comissió actuarà com un òrgan transversal de coordinació per impulsar la transparència i el Govern obert; garantir la coordinació dels departaments i òrgans de la Generalitat en l’aplicació dels criteris corporatius sobre la publicitat activa; l’accés a la informació pública i l’obertura de dades i la participació ciutadana.
 
El nou òrgan substitueix la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública, que estava adscrita al Departament de Governació, que ja assumia l’anterior legislatura les competències en matèria de Transparència.
 
Aquesta Comissió s’encarregarà d’aprovar i avaluar estratègies i directrius per garantir la normativa de transparència i Govern obert per part dels departaments de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. També té la funció d’aprovar instruments de principis, bones pràctiques o conductes recomanables en relació amb tots els àmbits de transparència i participació ciutadana.
 
La nova comissió ha de permetre que les polítiques de transparència, de reutilització de dades i de participació ciutadana s’apliquin a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Un dels objectius prioritaris és garantir l’efectiu compliment de la llei de transparència, garantint el dret d’accés a la informació, així com fer evolucionar els portals de transparència de manera que siguin eines encara més útils pels ciutadans.
 
En aquest sentit, s’impulsarà un Pla interdepartamental de participació ciutadana que establirà els criteris de qualitat democràtica que han de complir els canals, processos i espais de participació ciutadana de la Generalitat. 
 
A la Comissió, que es reunirà com a mínim cada quatre mesos, hi participaran membres de tots els departaments de la Generalitat, així com responsables de les unitats de la matèria. 
La nova Comissió substituirà la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública, que entre d’altres funcions, va establir criteris sobre aspectes de contractació pública, publicitat activa en matèria d’estructura organitzativa i de funcionament, i publicitat activa en matèria de decisions i actuacions de rellevància jurídica.