·         Els programes d’impuls a la internacionalització i la innovació van facilitar mobilitzar una inversió superior als 125,3 milions d’euros per part d’empreses catalanes
 
·         Aquesta és una de les principals dades recollides en el balanç d’actuacions d’ACCIÓ corresponent al 2015, que avui ha rebut el Govern
 
El Govern, a través de l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement- ACCIÓ, ha donat suport durant el 2015 a 23.317 empreses amb l’objectiu d’enfortir la competitivitat de l’economia catalana. A través dels programes d’impuls al binomi internacionalització-innovació, s’ha mobilitzat una inversió superior als 125,3 milions d’euros per part d’empreses catalanes. Aquestes són les principals dades de l’Informe sobre el balanç d’actuacions d’ACCIÓ, que avui ha rebut el Govern.
 
En el camp de la internacionalització, el 2015 s’ha completat la xarxa de 36 Oficines de Comerç i d’Inversions al món amb l’obertura de dues noves seus a Panamà i Boston, arribant a un àmbit d’actuació de 90 mercats. De fet, el 15% de l’increment de les exportacions catalanes el 2015 –que han assolit els 63.839 milions d’euros- provenen de projectes d’empreses catalanes acompanyats per ACCIÓ. D’altra banda, s’han acreditat 62 entitats com a Agents de Suport a la Internacionalització amb l’objectiu d’impulsar la coordinació i les col·laboracions entre els organismes públics i privats de Catalunya que donen suport a l’empresa catalana en els seus processos de sortida a l’exterior.
 
D’altra banda, per fomentar la innovació s’han posat en marxa les Comunitats RIS3CAT (les quals rebran 72 milions d’euros provinents dels Fons FEDER fins el 2020) i s’han mobilitzat 14 milions d’euros d’inversió per part d’empreses catalanes en R+D a través del programa Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, amb l’objectiu de transformar el teixit empresarial català i aconseguir nous productes i serveis diferencials. També s’han impulsat els Cupons d’Innovació per facilitar l’accés de les pimes a la innovació, s’ha convertit TECNIO en el segell per identificar els agents d'innovació a Catalunya i s’ha completat el procés d’integració dels centres tecnològics avançats que ha donat lloc a Eurecat.
 
Una de les prioritats d’ACCIÓ és contribuir a millorar l’accés al finançament empresarial a Catalunya, actuant com a vehiculadors d’instruments de finançament alternatius als bancaris i facilitant l’accés al crèdit. Amb aquest objectiu, a banda d’acompanyar de manera personalitzada les empreses per accedir a noves vies de finançament, s’ha creat una acreditació per garantir la qualitat de 17 entitats catalanes de finançament alternatiu a la banca.
 
Igualment, un dels mecanismes que les empreses tenen al seu abast per millorar la seva competitivitat és agrupar-se a través de clústers. Es tracta de grups de companyies i institucions d’un mateix sector que comparteixen una plataforma per créixer, generar massa crítica, compartir reptes i tendències del mercat, fer networking, incrementar la seva visibilitat i projectar-se al món. El 2015 s’ha consolidat el programa Catalunya Clústers, que agrupa més de 1.249 empreses, 175.000 treballadors i que suma 36.000 milions d’euros de facturació agregada.
 
ACCIÓ és l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de Catalunya. Impulsa la millora del teixit empresarial català a través del binomi internacionalització-innovació, posant a disposició de l’empresa 36 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions que donen cobertura a més de 90 mercats. A més, assessora les empreses catalanes perquè aconsegueixin finançament, les ajuda a créixer mitjançant programes de capacitació i les orienta en matèria de clústers. També és responsable, a través de l’àrea Catalonia Trade & Investment, d’atreure inversions estrangeres a Catalunya.