• El document fa una descripció detallada de la tramitació del procediment i inclou un capítol de recomanacions pels responsables dels ens locals
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha elaborat una guia adreçada als ens locals sobre la tramitació dels expedients municipals de cessió obligatòria temporal d’habitatges buits. La titular del Departament de Governació, Meritxell Borràs, ha enviat avui una carta de presentació de la guia als alcaldes i alcaldesses catalans, en la qual defineix el document com una “eina de suport per als ens locals que respon al compromís adquirit pel Govern i el Departament de Governació de donar tot el suport necessari als ajuntaments en la tasca compartida de garantir l’accés a l’habitatge per a tothom”.
 
La consellera Borràs reivindica en la carta la prioritat de l’Executiu català de garantir el dret a l’habitatge i abordar les situacions d’emergència social en aquest àmbit, uns objectius pels quals “és imprescindible establir canals de col·laboració permanents entre la Generalitat i els ens locals de Catalunya que ens permetin treballar colze a colze i donar resposta a les demandes de la ciutadania”Borràs defensa en la missiva el paper dels ajuntaments en el desplegament de les polítiques socials d’habitatge, atès que “són els primers a conèixer les situacions de major vulnerabilitat de les persones i les famílies que resideixen en els seus municipis, els primers a oferir el suport i l’assistència necessaris i aquells que millor coneixen la realitat del parc immobiliari dels seus barris”.
 
Descripció detallada de la tramitació del procediment municipal
 
La cessió obligatòria temporal d’habitatges buits és un instrument de garantia de la funció social de la propietat i d’augment del parc d’habitatges assequibles de lloguer, previst en l’article 7 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 
El document Modelatge sobre l’expedient municipal relatiu a la cessió obligatòria temporal d’habitatges buits que s'ha publicat avui descriu les condicions que permeten declarar la cessió obligatòria d'habitatges buits propietat de persones jurídiques per tal d’incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials. La guia incorpora, a més, una descripció detallada de la tramitació del procediment i dels elements que en formen part. També s’inclou un capítol de recomanacions perquè les tinguin en compte els responsables dels ens locals, així com un glossari de conceptes bàsics.
 
La guia ha estat elaborada pel Departament de Governació en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC.

1  

Fitxers adjunts

Guia cessió obligatòria temporal d'habitatges ens locals

Guia cessió obligatòria temporal d'habitatges ens locals
PDF | 250