• El Centre de Terminologia presenta la memòria de l’any del 30è aniversari
  • Més de 472.000 fitxes terminològiques solucionen necesssitats de terminologia d’empreses i professionals
Memòria
Al llarg de l’any 2015, el Centre de Terminologia TERMCAT va editar 29 noves terminologies, va elaborar 112.000 articles terminològics nous i va normalitzar 317 termes o criteris en àmbits tan diversos com les vacunes, les pluges d’estels o els noms dels ocells. També va atendre 1.873 consultes terminològiques i va rebre l’assessorament de més de 300 experts de diferents àmbits d’especialitat. A més a més, va experimentar un creixement sensible del nombre de seguidors dels comptes corporatius en xarxes com ara Twitter o Facebook. L’entitat manté 472.000 fitxes terminològiques que van rebre més de 8 milions d’accessos a través del Cercaterm, la Neoloteca i l’Optimot.
 
Aquestes són algunes de les dades que recull la Memòria d’activitats de l’any 2015, l’any en què el Centre de Terminologia ha celebrat el seu 30è aniversari. A banda de la memòria completa, també es pot consultar un Resum gràfic, amb un tractament més visual de la informació.

La informació s’agrupa a partir dels eixos en què s’organitza l’activitat del Centre: Direcció estratègica i qualitat, Treball terminològic, Gestió del coneixement i recerca i Comunicació i xarxes. A més, els annexos permeten consultar el conjunt de publicacions en què ha col·laborat el TERMCAT, un resum dels actes de commemoració del 30è aniversari i les entitats amb les quals el Centre de Terminologia manté relacions de cooperació.
La Memòria d’activitats ha estat aprovada en l’última reunió del Consell de Direcció del Consorci TERMCAT, presidit per la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, i amb participació dels ens consorciats, és a dir, la Generalitat de Catalunya (departaments de Cultura, Ensenyament, i Empresa i Coneixement); l'Institut d'Estudis Catalans (el president del qual, Joandomènec Ros, n'ocupa la vicepresidència), i el Consorci per a la Normalització Lingüística.
 
El TERMCAT és un consorci adscrit  al Departament de Cultura a través de la Direcció General de Política Lingüística  i format per la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que coordina i promou les actuacions terminològiques en llengua catalana.