• La complexitat del fenomen i l’actual augment de detecció d’abusos i altres maltractaments a menors posen de manifest la conveniència de reforçar la coordinació institucional en aquesta matèria
  • El Comitè Interdepartamental vetllarà per emfatitzar les mesures de prevenció, detecció i intervenció, especialment les adreçades a l’atenció dels menors, i evitar la victimització secundària
El Govern ha aprovat la creació d’un comitè Interdepartamental de seguiment i coordinació dels protocols existents en matèria d’abús sexual a menors o qualsevol altra forma de maltractament amb l’objectiu de reforçar la coordinació institucional per tal de garantir de forma més eficaç i eficient la seguretat  i el benestar dels menors. El Comitè vetllarà per emfatitzar les mesures de prevenció, detecció i intervenció, especialment les adreçades a l’atenció dels menors, i evitar la victimització secundària.
 
La complexitat del fenomen així com l’actual augment de detecció d’abusos i altres maltractaments a menors i la major conscienciació i exigència per part de tots els sectors de la societat sobre la necessitat de protegir els menors, posen de manifest la conveniència de reforçar la coordinació institucional en aquesta matèria.
 
La creació del Comitè Interdepartamental s’emmarca en el Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals o altres maltractaments greus a menors signat el 2006 per part de totes les institucions catalanes implicades en la protecció a la infància i l’adolescència. El Protocol té la finalitat d’assegurar una coordinació eficaç en la protecció efectiva dels infants i adolescents i dels seus drets, i en defensa de la seva integritat i dignitat. Aquest Protocol és el que va servir de  punt de partida per l’elaboració de protocols específics de coordinació entre les institucions implicades, que s’han concretat en protocols territorials com el clinicoassistencial o el bilateral entre els departaments d’Ensenyament i de Benestar i Família signat el 2012.
 
Les funcions del Comitè són:
 
-       Valorar els protocols i mesures existents en matèria de prevenció, detecció i intervenció.
-       Analitzar i valorar, amb especial atenció, els circuits, processos i mecanismes de detecció i comunicació entre els professionals implicats dels diferents departaments.
-       Cercar la intervenció mínima necessària i evitar la reiteració d’actuacions i diligències o la seva pràctica en condicions poc adequades.
-       Proposar, si escau, reformes i modificacions normatives que ajudin a aclarir i definir el paper de totes les institucions implicades.
-       Impulsar mecanismes de seguiment i avaluació dels protocols i les mesures existents.
 
El Comitè Interdepartamental està format pels secretaris generals dels departaments de la Presidència, d’Interior, d’Ensenyament, de Salut, de Justícia i de Treball, Afers Socials i Famílies. El secretari general de la Presidència presideix l’òrgan.