Parlament
El ple del Parlament celebrarà demà el debat a la totalitat del projecte de llei del llibre sisè del codi civil de Catalunya i del projecte de llei del canvi climàtic. D’aquesta manera, començaran la seva tramitació parlamentària les dues primers iniciatives legislatives del Govern d’aquesta legislatura.
 
El passat 23 de febrer el Govern va aprovar enviar al Parlament el Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil català i va reprendre, així, la tramitació que va decaure en finalitzar la legislatura anterior. D'aquesta manera, durant aquesta legislatura es podrà culminar la regulació catalana del dret civil, amb el darrer llibre que conforma el Codi. En paraules del conseller de Justícia, Carles Mundó, la codificació del dret civil català serà una “fita jurídica, política i social de la màxima transcendència”, perquè suposarà disposar d’una normativa pròpia legislada pel Parlament de Catalunya.
 
En l'actualitat, les obligacions i els contractes estan regulats pel Codi civil espanyol perquè encara no s'ha aprovat cap llei pròpia. Quan el Parlament doni el vistiplau definitiu al llibre sisè, Catalunya també tindrà regulats les obligacions i els contractes. El llibre sisè regula contractes tan importants com el de compravenda, el de permuta, el de cessió de solar o aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura i els contractes de conreu. També incorpora de manera detallada la regulació d'altres contractes com el de custòdia del territori, el d'integració ramadera, el d'aliments o el violari (pensió vitalícia).
 
El llibre sisè s’afegeix als altres cinc que el Parlament de Catalunya ja ha aprovat en exercici de les seves competències i que conformen el corpus legal vigent a Catalunya sobre dret civil. 
 
En canvi, la llei del canvi climàtic de Catalunya va ser la primera llei aprovada pel Govern aquesta legislatura, el passat mes de gener. Segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, aquesta és “una llei d’estat, d’un país compromès amb el repte global que té la humanitat” i que pretén “definir un país millor per als catalans des de la preservació de la qualitat de vida i amb un fort sentit de responsabilitat vers el conjunt del planeta”. En aquest sentit, el Projecte de llei preveu una reducció del 25% d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a l’any 2020 respecte a l’any 2005. L’any 2050 aquesta reducció hauria de ser del 80% o més.
 
La lluita contra la pobresa energètica a la sessió de control
El ple del Parlament s’iniciarà amb la sessió de control al Govern on la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, mostrarà davant del ple el compromís del Govern amb la lluita contra la pobresa energètica, després de la decisió de Tribunal Constitucional d’invalidar el decret llei sobre pobresa energètica aprovat el 2013.
 
Durant la sessió de control, el conseller de Salut, Antoni Comín, repassarà les conclusions extretes de la seva participació el passat dimecres al ple de Consejo Interterritorial de Salud celebrat a Madrid on va demanar la retirada "immediata" del reial decret espanyol sobre infermeria. A més a més, el conseller respondrà dues preguntes més sobre l’estat de la sanitat catalana i l’impacte sobre el sistema sanitari públic de les malalties professionals.
 
Per la seva banda, el conseller d’Interior, Jordi Jané, respondrà una pregunta sobre la prevenció d’incendis i una altra sobre el cas Esther Quintana. També participaran a la sessió de control la consellera de la Presidència, Neus Munté, que parlarà sobre la publicitat institucional del Govern; la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, que mostrarà el posicionament del Govern sobre l’avaluació en l’ensenyament; i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, repassarà les accions del Govern per tal de mitigar els efectes de la situació negativa de la pesca del peix blau.
 
Un cop finalitzada la sessió de control al Govern se celebrarà la sessió de control al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, prevista pels volts de les 11h.