• La nova eina potencia la transparència i comunicació amb la ciutadania i permet compartir informació i idees més fàcilment, així com connectar les persones amb un interès comú
  • Els nous blogs tenen un disseny responsiu que permet visualitzar-los correctament des de qualsevol dispositiu
  • Els canvis s’inscriuen en l’aposta per la innovació a l’hora de prestar serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Blogs
La Generalitat ha posat en marxa, coincidint amb Sant Jordi, una nova plataforma de blogs amb un disseny, uns continguts i una gestió i manteniment renovats. Aquests canvis s’inscriuen en l’aposta per la innovació a l’hora de prestar serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 
La modificació més evident és el pas a un disseny responsiu, que permet visualitzar i llegir correctament els blogs des de diversos dispositius —ordinador de taula, portàtil, tauleta i telèfon mòbil intel·ligent— perquè els continguts s’adapten a les característiques de qualsevol pantalla.
 
També s’ha renovat el disseny gràfic en sintonia amb l’estil del web gencat.cat, redissenyat el 2014. L’objectiu d’aquesta línia gràfica comuna és mostrar la informació de forma senzilla, amena i entenedora per arribar a tots els públics.
Amb aquest nou format, l’Administració de la Generalitat disposa d’una eina per comunicar més fàcilment, compartir informació i idees amb la ciutadania i connectar amb les persones amb un interès comú.
 
L’objectiu és oferir uns espais informatius i relacionals que fan més accessible i transparent la tasca de la Generalitat. L’estructura gràfica i la disposició dels continguts de l’eina de blogs faciliten la participació i la interacció amb els lectors. Per aquest motiu, són l’eina més apta per entaular converses amb el públic destinatari de qualsevol servei.
 
Més eficiència

Els nous blogs de la Generalitat utilitzen la plataforma de publicació WordPress, que presenta un sistema de gestió dels continguts (CMS) en codi obert. Amb WordPress, les pàgines estan allotjades al núvol, a internet. Aquest sistema, l’anomenat cloud computing, optimitza el cost de manteniment de la plataforma perquè no requereix servidors propis per al manteniment dels blogs.
 
Un altre dels punts forts d’utilitzar aquest programari és que presenta un entorn de treball sota els principis d’usabilitat: l’eina està dissenyada per facilitar-ne l’ús, de forma intuïtiva, de manera que l’aprenentatge esdevé més fàcil, eficient i satisfactori per a les persones que editen els blogs.
 
A més, les actualitzacions de WordPress es fan automàticament de forma periòdica i això permet disposar de les darreres versions i alhora estalviar feina i temps als gestors. En aquest sentit, les persones editores poden fer canvis en la imatge de capçalera i activar els ginys, alguns dels quals són editables.

Adreces gencat que faciliten la cerca a Internet
La innovació dels blogs també ha comportat que les URL (les adreces que indiquen la localització d’aquestes pàgines a internet i que permeten accedir-hi) segueixin la mateixa lògica d’adreces dels webs gencat. Això vol dir que es construeixen sota el domini base (adreça que identifica la xarxa) gencat.cat. Per tant, les adreces dels blogs existents i dels que es puguin crear tindran el format nomdelblog.blog.gencat.cat, la qual cosa simplifica la cerca a la xarxa i reverteix en un millor posicionament de les eines comunicatives de la Generalitat de Catalunya.
 
·         Blog gencat
·         Altres blogs

1  

Fitxers adjunts

Imatge del blog gencat

Imatge del blog gencat
PNG | 683