La norma discrimina per raons econòmiques i d’origen i no té en compte les altres llengües oficials
 
La Taula de Ciutadania i Immigració reclama que es faci un nou procediment gratuït i consensuat amb el món local i la Generalitat
La Taula de Ciutadania i Immigració (TCI), l’òrgan de consulta i participació que reuneix els actors implicats en la gestió del fet migratori a Catalunya, ha consensuat un manifest per a demanar al govern de l’Estat espanyol la derogació del decret que regula el procediment per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència. El document es va acordar el passat 13 d’abril en el marc de la Comissió Permanent de la TCI, presidida per la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa.
 
Els integrants de la TCI argumenten que el Real Decreto 1004/2015, de 6 de novembre, de la Llei 19/2015, de 13 de juliol, de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y el Registro Civil discrimina, entre d’altres, per raons econòmiques i d’origen i denuncien que la tramitació dels expedients pot oscil·lar entre els 185€ i els 309€ en funció del país d'origen de la persona sol·licitant, i que en el cas de la realització de cursos de preparació per la prova de castellà, pot superar els 400€. 
 
Critiquen que es deixi de banda la xarxa pública i que tant el disseny com l’administració de les proves de castellà i de coneixements constitucionals i socioculturals es faci mitjançant convenis amb centres privats i a través d’una única institució: l’Instituto Cervantes.
 
La norma no té en compte, assenyalen, l’esforç realitzat pel sol·licitant davant altres administracions al no convalidar els certificats del Servei de Primera Acollida a Catalunya, els estudis secundaris o universitaris realitzats, obligant així a tothom a realitzar les proves. També denuncien que aquest sistema no dóna opcions a les persones amb discapacitats intel·lectuals, amb poc o cap domini digital o amb limitacions d'accés a Internet.
 
Per contra, destaquen els punts forts del Servei de Primera Acollida establert a la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, que ofereix formació gratuïta, s’orienta a fomentar l’autonomia personal, inclou les persones més vulnerables, reconeix el bagatge de les persones immigrades i va sorgir de forma consensuada amb el món local i les entitats.
 
El manifest demana que el nou procediment d’accés a la nacionalitat espanyola per residència sigui gratuït, consensuat amb el món local i Generalitat, que reconegui el Servei de Primera Acollida, que tingui en consideració totes les llengües oficials de l’Estat, que reconegui el bagatge aportat per les persones sol·licitants i que sigui flexible amb les persones que tenen dificultats d’aprenentatge per qüestions cognitives o de discapacitat.