• Un conveni entre el Departament de Cultura i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya permetrà la consulta del catàleg del Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística des del catàleg compartit de totes les universitats catalanes
El Departament de Cultura i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) han signat un conveni per integrar els registres bibliogràfics del catàleg del Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). La inclusió dels registres bibliogràfics de Política Lingüística al CCUC suposa incrementar en 24.000 obres l’oferta d’informació bibliogràfica a la comunitat universitària i investigadora, i també facilitar el préstec interbibliotecari i l’accés directe a nombrosos documents digitalitzats.
 
El Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística està especialitzat en legislació lingüística, política i planificació lingüística, sociolingüística, lingüística aplicada i matèries afins. És un dels centres més importants de la Unió Europea en la seva matèria junt amb l’European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL) i l’Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) i el més gran de l’Estat espanyol. Ofereix servei d’assessorament documental, confecciona productes documentals segons perfil d’usuari i és de lliure accés a estudiants i recercadors en temes relacionats amb la llengua. També ofereix la possibilitat d’organitzar esdeveniments lingüístics juntament amb entitats del sector.
 
El CSUC està integrat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Vic.
 
Podeu accedir als serveis del Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística presencialment al carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8 de Barcelona i en línia a: http://gencat.cat/llengua/documentacio