• Respon a una de les mesures de la Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i les retornades
 • L’estudi és un encàrrec del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”
La consellera Bassa i el representant de l'Obra Social
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha destacat avui la necessitat que Catalunya es reconegui a si mateixa com una societat diversa i la determinació de seguir lluitant contra les desigualtats per raó d’origen, durant la presentació del segon Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya corresponent a 2015, elaborat en col·laboració amb l'Obra Social "la Caixa".
 
Bassa ha assegurat que “hem de superar la lògica de l’acollida en parlar de la immigració a Catalunya. Ja no parlem de la diversitat que ha vingut, sinó de la diversitat que som. Ens hem de reconèixer com a societat diversa i ens de reafirmar com a una única societat, plural i heterogènia, però una única societat al capdavall”.
 
La consellera ha afegit que “els processos d’acollida s’han fet raonablement bé ens els últims anys. Els serveis i instruments definits han funcionat correctament. Però cal avançar repensant algunes accions i àrees de treball on la diversitat encara no s’ha incorporat prou”. “I és important”, ha concretat, “que la diversitat també es reflecteixi a l’espai públic, a la cultura o als mitjans de comunicació”.
 
Bassa ha apostat per avançar en el terreny de les polítiques antidiscriminació: “Més enllà de les accions puntuals de sensibilització, formació i informació que acompanyen l’arribada de les persones estrangeres a Catalunya, per cert amb un èxit notable, cal executar de forma efectiva el marc de lluita contra la discriminació per raó d’origen que ja existeix actualment en la normativa catalana”.
 
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies ha presentat l’Informe acompanyada pel director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc Simón, al Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa" a Barcelona. L’estudi respon a una de les mesures de la Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, que insta el Govern a promoure un informe anual sobre la situació d’integració social de les persones immigrades, independent i divulgat públicament.
 
Els principals objectius de l’Informe són:
 
 • Proporcionar una visió panoràmica estadística de la immigració a Catalunya.
 • Fomentar el coneixement comparat mitjançant la selecció d’uns indicadors emprats per la Comissió Europea i el Consell d’Europa.
 • Identificar espais de millora en el marc de les polítiques públiques d’acollida i integració, mitjançant les aportacions de les administracions locals, les entitats de la societat civil i persones expertes en diferents àmbits.
 • Facilitar el debat públic sobre la integració de les persones immigrades i d’origen immigrant a la societat catalana.
 
Algunes de les recomanacions que sorgeixen del document són:
 
 • Discurs de la diversitat: posar més èmfasi en la diversitat de la societat catalana, enlloc de centrar-se en la immigració.
 • El valor de la diversitat i la participació ciutadana: reorientar la conceptualització d’algunes polítiques i serveis públics. Fomentar la inclusió i la ciutadania activa entre els col·lectius amb més dificultats.
 • Visibilitat de la diversitat: més presència de persones migrades o d’origen estranger a les institucions públiques i en els espais de representació pública i política.
 • Gestió transversal: dotar de més coherència i transversalitat a les polítiques, accions i instruments adreçats a la gestió de la diversitat.
 • Eines: creació d’un Observatori per a la Immigració a Catalunya, tal com proposava el Pacte Nacional per a la Immigració.
 • Dades estadístiques: avançar en el disseny d’una recol·lecció estadística que inclogui informació desagregada per raons de nacionalitat i origen, que permeti millorar l’anàlisi i la comparació.
 • Formació: la formació dels empleats públics és imprescindible per afrontar la gestió d’una societat diversa.
 • Escola: seguir incorporant la diversitat com a fil conductor per explicar la convivència i la cohesió social.
 • Sensibilització: impulsar i reforçar iniciatives que afavoreixin espais d’interacció i ajudin a trencar estereotips.
 • Polítiques d’acollida: reivindicar l’experiència de Catalunya en polítiques d’acollida com a model de cooperació entre administracions i de col·laboració amb la societat civil.
 • Integració lingüística:remarcar la importància de conèixer les llengües oficials de Catalunya i valorar la diversitat lingüística existent.
 • Polítiques antidiscriminació i lluita contra la xenofòbia: incorporar la lluita contra la discriminació en l’acció pública i definir una estructura independent que reculli actes discriminatoris, amb capacitat sancionadora.
 
Per a més informació, consulteu aquí l’Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 2015.
 
 
25 de maig de 2016

2  

Fitxers adjunts

Informe sobre la integració de les persones immigrades 2015

Informe sobre la integració de les persones immigrades 2015
PDF | 2791

Resum executiu

Resum executiu
PDF | 173