• Aquest matí ha tingut lloc la primera reunió de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert
Comissió Intedepartamental Govern Obert i Transparència
La Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO) s’ha reunit per primera vegada aquest matí, presidida pel conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, per complir amb el mandat de govern de coordinació de les polítiques de transparència dels diferents Departaments de la Generalitat. La trobada d’avui  ha permès fixar les primeres mesures d’impuls i estratègies per garantir el compliment de la normativa.
 
Entre d’altres qüestions, la Comissió ha acordat la publicació dels Acords de Govern al Portal de Transparència, tal i com es recull a l’actual Pla de Govern i per tal d’avançar en el ple compliment dels criteris que estableix Transparència Internacional. Per altra banda, també s’han actualitzat els criteris de transparència en matèria de Funció Pública, a fi d’incrementar el volum d’informació disponible i garantir-ne l’accessibilitat a través de formats digitals que siguin reutilitzables.
 
La Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, creada el passat mes de març, és l’òrgan responsable de fixar i coordinar les polítiques de transparència, accés a la informació pública, l’obertura de dades i la participació ciutadana per al conjunt de departaments de l’Administració de la Generalitat. Entre els seus objectius prioritaris hi ha la necessitat de garantir l’efectiu compliment de la Llei de transparència, el dret d’accés a la informació, i estudiar la possible evolució dels portals de transparència perquè esdevinguin  eines encara més útils pels ciutadans. La Secretaria de Transparència i Govern Obert és l’encarregada d’impulsar i fer el seguiment de la seva activitat.

1  

Imatges

Foto

Foto 3359