• La Generalitat presenta un nou incident d’execució davant del Tribunal Constitucional i un recurs de revisió contra el decret del Jutjat d’Osca que fixa el 25 de juliol com a data de trasllat dels béns
La Generalitat esgotarà la via judicial per evitar el retorn a l’Aragó del béns del monestir de Sixena i, en conseqüència, aquesta setmana ha iniciat dos nous procediments davant dels tribunals contra el decret del jutjat de primera instància i instrucció número 1 d’Osca que ordena el trasllat dels béns el proper 25 de juliol.
 
En concret, ahir dilluns es va presentar un nou incident d’execució davant del Tribunal Constitucional (TC), que se suma al que es va presentar l’11 de juny de 2015 i que encara està pendent de resolució. El Govern defensa que no es pot executar cap trasllat dels béns, ja que la resolució no es pot considerar ferma fins que el TC hagi resolt els dos incidents d’execució.
 
D’altra banda, també s’ha interposat un recurs de revisió contra el decret del jutjat d’Osca que assenyala el 25 de juliol com a data pel trasllat dels béns. En aquest recurs s’insisteix en la falta de fermesa de la resolució del jutjat d’Osca i en la vulneració de les competències de la Generalitat en matèria de patrimoni.
 
En el recurs presentat per la Generalitat es detalla que els béns ja es troben des de fa dècades custodiats per una administració pública i que no ha cap raó que impedeixi que es mantingui aquesta custòdia fins a la resolució definitiva del litigi, tal i com ja va reconèixer i emparar el mateix TC. Tanmateix es recorda que actualment el TC encara està estudiant la petició per suspendre cautelarment l’execució de la sentència.
 
En l’escrit presentat al jutjat d’Osca s’afirma que “resulta incomprensible la mesura acordada per aquest jutjat de traslladar les peces a un immoble privat no protegit i custodiat per terceres persones alienes a aquest litigi, sense esperar el resultat de les resolucions judicials”. També s’afegeix que “l’entrega precipitada dels béns podria tenir efectes perniciosos al fer inviable el reconeixement a favor de la Generalitat que en el seu dia pogués determinar un Tribunal superior”.
 
El Govern, en funció de la resolució d’aquest recurs, estudiarà la possibilitat de plantejar un incident de nul·litat d’actuacions.