El Govern ha ratificat l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat del darrer 9 de juny, que permetrà abonar la propera tardor als empleats públics un percentatge equivalent a 38 dies de la paga, aproximadament un 21% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
 
Aquest pagament es farà efectiu preferentment durant el mes d’octubre i, com a màxim, el mes de novembre de 2016. L’any 2015 ja es va retornar el 24,04% de la paga extraordinària suprimida de 2012. La resta de la paga es tornarà entre el 2017 i el primer trimestre de 2018.
 
El Consell Executiu també ha donat el vistiplau a deixar sense efecte la mesura retributiva per la qual les reduccions resultants de l’any 2012 s’han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres d’aquell any.
 
Així mateix, el Govern farà possible que els dies addicionals de vacances per antiguitat acordats per la Mesa de la Funció Pública el passat mes de febrer, es puguin gaudir durant el període de vacances del 2016.
 
D’altra banda, en virtut de l’acord ratificat avui, l’Executiu català es compromet a continuar negociant amb les organitzacions sindicals altres aspectes com ara la recuperació del fons d’acció social i el complement de productivitat, així com la recuperació i incorporació de nous supòsits de percepció del 100% de la retribució en cas de baixa laboral. El retorn de les pagues extres dels anys 2013 i 2014 també serà objecte de negociació.
 
Aquest acord dóna compliment a la resolució aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya el passat mes de gener i que instava a la recuperació dels drets laborals dels empleats públics.