·      Autoritza el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) a contractar un total de 35 informàtics i analistes tributaris en el proper any i mig
 

 
El Govern ha donat avui llum verda a la creació del Programa d’impuls per a la transformació digital de l’Administració tributària de Catalunya, que dóna un pas decisiu en el desplegament de la hisenda catalana sota els paràmetres de l’Administració tributària del segle XXI. Amb aquest nou Programa, el Govern aposta per una fiscalitat intel·ligent basada en les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació actual, la millora del servei als contribuents i l’eficàcia, l’eficiència i la transparència de l’Administració.
 
La Secretaria d’Hisenda, adscrita al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en col·laboració amb el Departament de la Presidència, liderarà el projecte, que tindrà una durada de tres anys a comptar des del proper juliol.
 
L’acord aprovat avui autoritza el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) a contractar durant el 2016 i el 2017 un total de 35 informàtics i analistes especialistes en procediments tributaris. D’aquesta manera, el Govern assegura que la transformació digital de l’ATC es farà d’una forma àgil i amb les màximes garanties. El cost total del pla és de 9.623.236 euros en el període 2016-2019.
 
El Programa deriva del Pla de Govern per a l’actual legislatura, que estableix com a línia prioritària el desplegament d’una hisenda pròpia que incorpori les tecnologies de la informació actuals i s’orienta en tres eixos: la millora i transformació dels sistemes d’informació i comunicació; l’ampliació de la xarxa d’oficines de recaptació i gestió tributària; i la implementació completa dels procediments de recaptació executiva.
 
D’altra banda, el Programa segueix les recomanacions de l’EU eGovernment Action Plan 2016-2020-Accelerating the digital transformation of government de la Comissió Europea, de l’abril passat, que té en compte el paper cada cop més rellevant de les tecnologies de la informació en la societat.
 

 
El Programa té previst desenvolupar, entre d’altres, les funcions següents:
 
·      Assumir la plena capacitat de gestió de la recaptació en via executiva.
·      Tenir i oferir una visió integral del contribuent amb informació contextualitzada i personalitzada.
·      Implementar un model de relació multicanal amb experiència d’usuari integrada.
·      Desplegar les iniciatives identificades al Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de bones pràctiques tributàries.
·      Dirigir l’Agència Tributària vers un model d’organització orientada a la gestió de la informació.
·      Consolidar i expandir la xarxa territorial  de l’ATC i de Tributs de Catalunya.