• La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona acollirà les "30es Jornades internacionals per a professors de català a l’exterior" els dies 18 a 21 de juliol amb una sessió oberta a tots els professionals i estudiants de la llengua
Català
Actualment, més de 6.000 estudiants segueixen cursos de llengua i cultura catalanes de tots els nivells en 28 països d’Europa, Amèrica, Àsia i Oceania. 150 universitats a tot el món imparteixen docència de català, de les quals 88 reben suport econòmic de l’Institut Ramon Llull. La Xarxa Universitària d’Estudis Catalans a l’exterior compta amb 19 universitats de fora de l’àmbit lingüístic que compten amb especialització d’estudis catalans –graus o minors. L’IRL dedica enguany més de 1.200.000 € per ajuts a la docència a les universitats estrangeres. “El català no és una llengua minoritària d’Europa, és una llengua mitjana, la novena d’Europa en nombre de parlants i la 23ena més traduïda del món”, ha declarat aquest matí Manuel Forcano, director de l’Institut Ramon Llull.
 
A nivell global, França, Alemanya i el Regne Unit són els països amb major oferta d’estudis catalans fora de l’àmbit lingüístic. Llocs tant dispars com Xile, Cuba o Japó també compten amb universitats que imparteixen cultura i llengua catalanes. Universitats tant prestigioses com la Queen Mary de Londres, la Sorbonne de Paris, la City University de Nova York o la de Standford a California ofereixen estudis de català i reben suport de l’IRL per a la recerca sobre la llengua i la cultura catalanes a través de centres d’estudi i càtedres de professors visitants.
 
L'Institut Ramon Llull promou els estudis de llengua i cultura catalanes a les universitats de l'exterior. Amb aquesta finalitat, l'IRL subscriu acords amb universitats de l'exterior per tal de promoure-hi la docència d'estudis catalans i coordina i ofereix suport a més de cent quaranta centres amb presència dels estudis catalans a tot el món. En paral·lel, secunda les associacions internacionals de catalanística i estimula els estudis avançats i la recerca sobre estudis catalans en universitats de prestigi. Com a organisme oficial de certificació dels coneixements de català a l'exterior, organitza proves per a acreditar els diferents nivells, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Amb l'objectiu de garantir la qualitat de la docència, ofereix formació permanent al professorat i promou accions adreçades als estudiants de l'exterior per tal que completin la seva formació lingüística. Impulsa la realització d'activitats acadèmiques i culturals a les universitats de l'exterior per tal d'afavorir la difusió de la llengua i la cultura catalanes.
 
La Xarxa Universitària d’Estudis Catalans a l’exterior és una part crucial de la projecció internacional de la cultura catalana en àmbits de màxima excel·lència, i esdevé així un important instrument de diplomàcia cultural. La Xarxa no només garanteix la presència de la llengua i la cultura catalana a les universitats del món mitjançant centres de recerca i càtedres de professors visitants en universitats d’excel·lència, sinó que també forma professionals competents en llengua i cultura catalanes que poden contribuir a la projecció exterior de la cultura; facilita els intercanvis econòmics i culturals amb països estratègics. La Xarxa Universitària d’Estudis Catalans a l’exterior genera un valor molt important per a tots els col·lectius implicats: els estudiants, el professorat, les universitats de l’exterior, el sistema universitari català i la mateixa societat catalana.
 
En paraules de Josep-Anton Fernàndez, cap de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’IRL, “El català, pel seu número de parlants, afronta els mateixos reptes que idiomes com el suec o el txec. I la Xarxa Universitària d’Estudis Catalans és una eina crucial per afrontar-los, doncs juntament amb els Casals Catalans a l’Exterior és l’única presència estable de la cultura catalana al món”.
 
Les 30es Jornades Internacionals per a professors de català
 
La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona acollirà del 18 al 21 de juliol les 30es Jornades Internacionals per a professors de català, que aplegaran prop de 100 professors de català a l’exterior.
 
Al llarg de quatre dies, els docents de la Xarxa Universitària d’Estudis Catalans a l’exterior participaran a presentacions i tallers al voltant d’activitats d’innovació docent i estratègies d’aprenentatge del català com a llengua estrangera. Les sessions de formació aniran a càrrec de professorat especialitzat, tant d’universitats catalanes com dels mateixos docents de la Xarxa o d’altres institucions.
 
Les Jornades Internacionals per a professors de català a l’exterior són el principal espai de formació adreçat al professorat de la Xarxa Universitària d’Estudis Catalans a l’exterior. La seva finalitat és contribuir a la millora de la qualitat i la innovació de la docència i consolidar progressivament la presència del català a l'exterior. L’IRL organitza aquestes Jornades des de la seva 17a edició l’any 2003, quan l’IRL va assumir la competència de coordinar els estudis de català a l’exterior.
 
El dia 20 de juliol s’ha programat una jornada oberta als professionals de la llengua catalana i a la comunitat universitària dins del territori. Com a actes més destacats d’aquesta jornada oberta, Albert Soler (Universitat de Barcelona) pronunciarà la conferència ‘Ramon Llull i la ciència alternativa: reflexions sobre els usos lingüístics a la universitat ahir i avui’, precedida d’una sessió presidida per Santi Vila, conseller de Cultura; Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona; Manuel Forcano, director de l’IRL; Josep Pallarès, director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya; i Antoni Gonzàlez Senmartí, delegat per a Relacions Institucionals del rector de la Universitat Rovira i Virgili.
 
Al vespre, Maria del Mar Bonet oferirà el concert ‘Alenar Llull’ al Pla de la Seu de Tarragona, que serà gratuït i obert al públic. Tant la conferència inaugural com el concert de Maria del Mar Bonet formen part de les commemoracions al voltant de  l’Any Llull, impulsat per la Generalitat de Catalunya. 
 

1  

Imatges

A la imatge, Josep-Anton Fernàndez, Manuel Forcano, Carme Oriol

A la imatge, Josep-Anton Fernàndez, Manuel Forcano, Carme Oriol 425

2  

Fitxers adjunts

Dossier de premsa sobre el català al món

Dossier de premsa sobre el català al món
PDF | 1718

Mapa del català ales universitats del món

Mapa del català ales universitats del món
PDF | 102