• El Pla anual 2016 confirma l’aposta del Govern per la cooperació al desenvolupament com una política de país.
  • L’enfocament de gènere, drets humans i sostenibilitat, i el treball per la pau i la seguretat humana són algunes de les prioritats del Pla.
Compareixença Pla Anual Cooperació 2016
 
El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha presentat aquesta tarda el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2016 al Parlament de Catalunya, durant la sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
 
El Pla anual estableix les prioritats principals del Govern en matèria de cooperació al desenvolupament, que són executades tant per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) com pels diversos departaments que fan activitats de cooperació.
 
El document detalla les sis prioritats que guien l’acció de cooperació del Govern: en primer lloc, l’enfocament estratègic, que assegura que totes les actuacions tinguin en compte la igualtat de gènere, el respecte als drets humans i la sostenibilitat.
 
En segon lloc, el Pla anual prioritza la defensa de la seguretat humana, il·lustrada avui amb la crisi dels refugiats al Mediterrani, sobre la qual Catalunya, a través de la seva cooperació pública, té la voluntat decidida d’actuar. En aquest sentit, el Govern està treballant amb diverses administracions catalanes com el Fons Català de Cooperació, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana per portar a terme un programa conjunt amb el Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides (PNUD) al Líban, que té per objectiu donar suport a les poblacions locals en l’acollida del gran flux de refugiats que els estan arribant.
 
La tercera prioritat és la de la coordinació interdepartamental per a assolir una cooperació que impliqui el conjunt del Govern, ja que el caràcter dels problemes que afecten el desenvolupament és cada cop més multidimensional.
 
També és una prioritat ineludible la participació a les agendes globals a través del multilateralisme. El Govern té la ferma voluntat de concórrer als espais de la governança global amb una veu pròpia, i de fer-hi aportacions de valor i significatives, i traslladar a Catalunya les seves tendències i recomanacions principals. Per a la cooperació al desenvolupament, això vol dir sobretot transitar des d’un rol de donant envers un altre de més polític, impulsor d’iniciatives i de discurs internacional.
 
Una cinquena prioritat és la de l’enfortiment de la capacitat dels actors de la cooperació catalana, que es materialitza a través del suport a les entitats de segon nivell com la Federació Catalana d’ONG i les coordinadores i associacions de Lleida, Girona i Tarragona, i a l’aposta per la internacionalització d’entitats catalanes de cooperació, solidaritat i pau.
 
Finalment, la sisena prioritat és bastir una cooperació de país, que sumi el conjunt d’administracions i altres actors de la cooperació catalana, a través del sistema consultiu i de coordinació de la cooperació, el Consell català de foment de la pau i el Comitè català d’ajut humanitari d’emergència, a banda dels òrgans interdepartamentals, la comissió de cooperació amb els ens locals i el consell català de cooperació al desenvolupament. El ja mencionat projecte de suport al Líban deixa clara la voluntat del Govern de passar de les paraules als fets, dels mecanismes de coordinació als projectes de transformació.
 
Actuacions compreses al Pla anual
 
Altres actuacions destacades que s’inclouen en el Pla anual és la creació del primer clúster de cooperació al Moçambic, focalitzat en el dret a la salut sexual i reproductiva a la província d’Inhambane. També la convocatòria ordinària de subvencions de desenvolupament i educació per al desenvolupament, que s’està executant actualment, amb una dotació global de 2,3 milions d’euros, i la convocatòria específica per a les comarques de Girona, Lleida i Tarragona.
 
En l’àmbit de la pau, la memòria i els drets humans, es prioritza el seguiment a les negociacions de pau a Colòmbia entre el govern i la guerrilla de les FARC-EP. En aquest marc, les actuacions de l’ACCD el 2016 s’orienten a la protecció, el suport i l’apoderament de col·lectius clau per al procés, complex, de construcció d’una pau amb justícia social.
 
També es recupera el programa de la Generalitat d’acollida de defensores i defensors de drets humans, juntament amb la Subdirecció General de Memòria i Pau, i amb la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Aquest programa facilitarà l’estada temporal a Catalunya de tres persones, les quals es beneficiaran de protecció i d’activitats de suport i de formació.
 
D’entre les actuacions executades pels altres departaments destaquen les assistències tècniques del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria de gestió de residus amb el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia, per tal d’impulsar conjuntament actuacions dirigides a l’enfortiment de la política de residus d’aquest país.
 
D’altra banda, el Departament d’Empresa i Coneixement impulsa ajuts a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell, i beques i ajuts postdoctorals per a la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia català.
 
El Pla anual 2016 compta amb una previsió global de 18 milions d’euros, distribuïts entre l’ACCD -8,6 milions d’euros- i la resta de departaments -9,4 milions d’euros-. D’altra banda, el Pla detalla què es farà amb el pressupost prorrogat, i quines actuacions es proposava fer amb el pressupost de 2016, que finalment no van ser aprovat.
 
 
Més informació:
El Govern aprova el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament per al 2016, que té com un dels eixos centrals la crisi de refugiats a la Mediterrània