Entre el 7 de maig i l’11 de juny d’enguany, s’han presentat als exàmens per a l’obtenció dels certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura un total 3.108 persones, que representen el 70,56% de les 4.405 persones inscrites a la convocatòria. El nombre total de persones inscrites ha estat molt similar al de l’any anterior, 4.460, però s’observen canvis en alguns certificats.
 
En el certificat de nivell de suficiència (C1), hi ha hagut un 11% més d’inscrits respecte de l’any passat, i continua, doncs, la tendència a l’alça iniciada en la convocatòria anterior. En el certificat de nivell intermedi (B2) també es manté aquesta mateixa tendència i la inscripció ha augmentat un 19% més respecte de la convocatòria anterior. En canvi, en el cas del certificat de nivell superior (C2), en què la inscripció va créixer un 70% en el període 2007-2012, ara decreix una mica i s’hi han inscrit un 16% menys de persones que l’any passat. Els certificats de nivell de suficiència (C1) i de nivell superior (C2) apleguen gairebé el 80% de la inscripció als certificats de català (40% i 39,60% respectivament), i el certificat de nivell intermedi (B2) al voltant del 12%. Esl certificats de nivell bàsic (A2) i de nivell elemental (B1) es reparteixen, de manera similar, el 8% de la inscripció restant.
 
Pel que fa al percentatge de les persones inscrites que finalment s’han presentat a les proves, destaca el fet que des del 2014 es manté un augment considerable de participació: en les darreres convocatòries el nombre total de persones presentades se situa per sobre del 70%, mentre que fins a l’any 2013 es mantenia entre el 60% i el 67%.
 
Aquest increment de participació es continua concentrant en els certificats de nivell de suficiència (C1) i de nivell superior (C2), que tenen gairebé un 73% de presentats cadascun. Habitualment, els presentats a la prova del nivell superior no superaven el 58% de la inscripció anual abans del 2014, data en què es va administrar la nova prova del nivell C2.
 
Les proves s’han administrat en un total de 17 localitats. A Catalunya, els exàmens s’han fet a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Figueres, Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Fora de Catalunya també s’han administrat les proves a Fraga i a Perpinyà.
 
En el cas de Fraga, destaca el nombre d’inscrits al certificat de nivell de suficiència (C1), amb un total de 59 persones, de les quals s’han presentat a les proves 56, és a dir, el 94,92%. En el cas de Perpinyà, s’han inscrit a les proves 129 persones, majoritàriament per als certificats de nivell bàsic (A2), elemental (B1) i nivell intermedi (B2).
 
Els resultats de les proves es publicaran el dia 7 de setembre i, des del mateix moment de la publicació, totes les persones presentades tindran accés a un informe detallat dels resultats obtinguts exercici per exercici.