Signatura de l'addenda del Contracte Programa 2016-2019
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa; el president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Miquel Buch, i el president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Xavier Amor, han signat aquesta tarda l’addenda de l’Acord marc 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament i les entitats municipalistes en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
 
Generalitat i entitats municipalistes han subscrit el document per ampliar el marc de col·laboració i incloure nous programes vinculats a polítiques d’igualtat. La consellera ha remarcat que “la inclusió d’aquestes noves línies de col·laboració és fruit de l’aprovació de noves lleis al Parlament i de la detecció de noves necessitats”. En concret, es tracta de plans i mesures d’igualtat en el treball i plans i mesures d’igualtat de les persones LGBTI i de lluita contra la LGBTIfòbia.
 
Pel que fa a la incorporació d’actuacions dirigides al col·lectiu LGBTI i de lluita contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia, Bassa ha recordat que “el Govern i els ens locals tenim l’obligació de garantir el compliment de la llei sobre els drets LGTBI i per això és imprescindible promoure l’elaboració de diagnosi local, la implementació de la llei en totes les competències locals i garantir l’atenció a les víctimes”.
 
En el decurs de l’acte també s’ha signat el document que recull les línies generals en què s’han de basar els Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial (SIS). Els SIS són un recurs fonamental en l’atenció a la infància i adolescència i les seves famílies per l’abordatge de la prevenció, la intervenció en nivells inicials de risc, la capacitació parental i l’abordatge integral de cada situació. És per això que en els propers anys s’implementarà un nou model de treball amb l’objectiu de disposar d’una xarxa pública d’aquests serveis a tot el territori català, titularitat de l’Administració local. La consellera ha posat en valor l’acord en aquest àmbit ja que “suposa assentar les bases en el desenvolupament d’uns serveis arreu del país adreçats a la infància i adolescència en risc, centrats en la prevenció i la intervenció amb les famílies per millorar les seves capacitats parentals” i ha recordat que enguany s’ha mantingut la línia especial d’aportacions per àpats i activitats d’estiu en aquests serveis. Per a dur a terme la millora en els SIS, el Departament destinarà 9M€, un import que supera en 2M€ el que es va atorgar l’any passat.
 
Per acabar la consellera ha assegurat també que “el Departament, al costat de l’administració local, continuarà treballant per concretar mesures de suport de lluita contra la pobresa energètica en funció de la normativa marc que aprovi el Govern de la Generalitat de Catalunya”.
 
 
Els Contractes Programa, un compromís quadriennal
 
El Contracte Programa entre el Departament, els ens locals i supramunicipals permet planificar la prestació dels serveis socials adreçats a col·lectius com ara famílies amb infants a càrrec, gent gran, infants i adolescents, persones amb discapacitat, amb malaltia mental, amb problemes de drogodependències, afectades pel VIH/Sida o persones immigrades, entre altres.
 
El Govern preveu destinar 826M€ els propers 4 anys per a l’atorgament de subvencions per al finançament de contractes programa amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals. La previsió pressupostària pels 109 contractes programa que se signaran aquest 2016 és d’uns 197M€. Com a novetat, enguany s’incorporen 2 noves àrees bàsiques de serveis socials: el Moianès i Vilassar de Mar.
 
En el contracte programa 2016-2019 és determinant el desenvolupament de la xarxa de serveis dirigits a infants i adolescents, especialment els que es troben en situació de vulnerabilitat. L’atenció a aquest col·lectiu és una prioritat del Govern i un assumpte de país que compta amb el màxim consens social i polític. En aquest sentit, a banda de l’impuls dels SIS, el contracte programa preveu l’enfortiment dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) amb l’increment de nombre de professionals d’atenció directa d’aquests serveis (màxim de 40 infants per professional). La Generalitat destinarà enguany 16’5M€ als EAIA del conjunt del país.
 
Un altre aspecte destacat és el reconeixement dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS). L’augment en la demanda de serveis socials i polítiques de benestar ha obligat a créixer en serveis i recursos en un moment en què les administracions públiques viuen una situació financera difícil. Aquesta realitat ha fet necessari marcar prioritats i orientar-les a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies que es troben en situació de major vulnerabilitat. Un esforç compartit entre administracions, però molt especialment pel personal dels EBAS, que han hagut d’atendre un major volum de persones i oferir-los una intervenció més integral.
 
Aquests equips, que actuen com a porta d’entrada al sistema de serveis socials, actualitzaran les seva ràtio de professionals i s’incrementarà gradualment el nombre de professionals en aquells ajuntaments i ens supramunicipals que no hagin arribat a la ràtio que fixa la Llei de Serveis Socials. L’import destinat al finançament d’aquests equips per part de Treball, Afers Socials i Famílies és de 56M€.
 
A banda de les dues línies vinculades a polítiques d’Igualtat incloses a l’addenda signada avui, el Contracte Programa per aquest 2016 també incorpora noves línies de col·laboració per a l’impuls d’actuacions en matèria d’accessibilitat i de promoció, reconeixement i protecció de l’associacionisme i el voluntariat. En l’àmbit de l’accessibilitat, es recolliran actuacions com la formació als professionals o l’impuls de bancs de productes de suport. Pel que fa a l’associacionisme i el voluntariat, es duran a terme actuacions de promoció, sensibilització i reconeixement, suport i assessorament i formació i espais d’intercanvi de coneixement.

1  

Imatges

Acte de signatura de l'addenda del Contracte Programa 2016-2019

Acte de signatura de l'addenda del Contracte Programa 2016-2019 2705

1  

Fitxers adjunts

Infografia sobre Contracte Programa 2016-2019

Infografia sobre Contracte Programa 2016-2019
PDF | 210