Català a l'empresa
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura ha donat suport aquest any a 46 projectes d’empreses que han incorporat la llengua catalana en 20 productes i serveis tecnològics i a 26 projectes de traducció al català d’obres no literàries. Aquests ajuts s’emmarquen en el programa "Català i empresa. Ja estàs al dia?", que té com a objectiu incrementar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit empresarial, fer créixer l'oferta de productes i serveis en català i garantir els drets lingüístics dels consumidors. L’any passat, en la mateixa línia d’ajuts, se’n van atorgar 39, dels quals 24 eren productes i serveis tecnològics i 15 eren traduccions d’obres no literàries.
 
Entre d’altres projectes subvencionats, enguany, hi ha una app per preparar el nivell C de català, d’Enterprise Consulting & Training; SLU, una aplicació de Xip Solucions, per garantir la traçabilitat de la medicació subministrada als pacients de residències; els millors jocs de memòria dels Otijocs de Barcelona Multimèdia; aplicacions de contes infantils de Bake 250 o l’app Mobifriends, per conèixer gent. També reben un ajut videojocs com Zoomber de Dream Team Concept, SL o El meu atles en 3D de Planet Factory Interactive SL, un gran atles planetari. Quant als projectes de programari, se’n subvencionen, entre d’altres, un de suport a la gestió de treballadors autònoms i un d’instal·lacions esportives.
 
Pel que fa a la traducció al català d’obres no literàries, s’atorguen ajuts a 26 projectes de 15 editorials, entre les quals hi ha les següents: He viscut tan poc!, d’Eva Heyman; En defensa dels ociosos, de Robert Louis Stevenson; El camí de l'artista, de Julia Cameron o la traducció de guies turístiques de Roma i Nova York.
 
Les llengües de partida d’aquestes traduccions són l’anglès, el castellà, el francès, l’alemany, el grec clàssic, l’hongarès, el kikuyu i el rus. S’ha donat suport a obres d’especial interès en un sector, el no literari, en què també cal fomentar la disponibilitat i la lectura en català.