El Govern de la Generalitat va personar-se en el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel Govern de l'Estat i va sol·licitar l'aixecament immediat de la suspensió
La recent interlocutòria del TC aixeca la suspensió dels articles 6 -en els apartats 1, 2, 3 (el seu incís final), 4 i 5 (excepte el seu primer incís)- i del 8 a l’11, però la manté per a l’article 4, la qual cosa impedeix establir convenis i acords amb altres registres de professionals dels estats membres de la Unió Europea. El TC ha pres aquesta decisió mentre no es resolgui finalment el recurs.
 
Arran d’aquesta decisió del TC, queda sense efecte la suspensió dels apartats impugnats de l’article 6, de manera que els dinamitzadors poliesportius i els monitors de modalitat d’iniciació es podran inscriure al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC), i els monitors poliesportius (tant els dinamitzadors com els alumnes de Grau) es podran inscriure d’ofici.
 
Pel que fa a l’article 8, i a partir de la interlocutòria, les federacions podran certificar les persones amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu, que podran ser inscrits al ROPEC. S’aixeca també la suspensió de l’article 9, cosa que permetrà registrar com a monitors esportius als titulats de grau professional de dansa.
 
Finalment, s’aixeca la suspensió de l’article 11, la qual cosa permetrà certificar les persones amb formació i experiència en l’àmbit del socorrisme aquàtic en piscines i inscriure’ls al Registre de Professionals català. Els procediments telemàtics per dur a terme tots aquests processos estaran operatius a partir de la segona quinzena de setembre.
 
El Govern va decidir personar-se el mes de març passat en el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel Govern de l'Estat contra els citats articles de la Llei en defensa de la constitucionalitat d’aquests i va sol·licitar l'aixecament immediat de la suspensió de la seva vigència.