Catalunya lidera la captació de recursos europeus a l’Estat espanyol per a la recerca en salut. Les entitats de recerca catalanes han rebut 43,5 milions d’euros del programa Horitzó 2020 per finançar projectes d’aquest àmbit entre el 2014 i el 2015. La xifra representa el 42,5% del total de diners que s’han repartit a tot l’Estat. En segon lloc, trobem Madrid que n’ha obtingut 25,6 M€ (un 25%), seguit del País Valencià que n’ha aconseguit 8,2 M€ (un 8%).

Les xifres demostren un clar lideratge de Catalunya en la recerca en salut, segons les dades provisionals que acaba de publicar el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

De fet, Catalunya també lidera a l’Estat la captació global d’ajuts europeus del programa Horitzó 2020 durant el període 2014-2015. S’emporta el 28,1% dels fons que suposen 309,2 M€. La segueix Madrid amb un 24,2% (266,5 M€) i el País Basc, amb un 17,5% (192,8 M€). Aquests fons europeus han permès la participació de Catalunya en un total de 620 activitats, 252 de les quals són liderades per centres i instituts catalans.

Precisament, amb l’objectiu d’enfortir encara més el lideratge de la recerca en salut de Catalunya i potenciar-la des de i pel sistema sanitari català, el Govern va aprovar el passat mes de juny el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020. Es tracta d’un instrument clau de planificació i coordinació que defineix les línies generals de la recerca i innovació en salut del Departament de Salut per als propers anys. Aquesta nova planificació s’ha redactat de manera participativa, on destaca especialment el paper de  les associacions que integren el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. El pla s’ha redactat prenent com a antecedent l’anterior Pla estratègic, en coherència amb les prioritats del Pla de salut de Catalunya i en col·laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació.

El Pla s’alinea també amb l’estratègia Horitzó 2020, el programa marc de la Comissió Europea per a la recerca i la innovació, i que es fonamenta sobre tres pilars: l’excel·lència científica, la competitivitat de les indústries i la resposta als reptes socials que més preocupen Europa actualment.