·         Els sectors industrials catalans que més demanen solucions ferroviàries són l’automoció, el químic i les indústries alimentàries
 
 
El Govern ha aprovat la creació Comitè de Serveis Multimodals de Transport de Mercaderies (CSM), un òrgan de participació i coordinació entre la Generalitat i les entitats que actuen en el transport multimodal de mercaderies. El Comitè és un dels principals resultats que s’ha derivat del projecte europeu iFreightMED, liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la participació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), CIMALSA, el Consell de Cambres de Catalunya i els ports de Barcelona i Tarragona, per potenciar el transport ferroviari de mercaderies amb Europa.
 
L’objectiu del CSM és incrementar la demanda del transport de mercaderies en un entorn multimodal que integri el ferrocarril, buscant incrementar la sostenibilitat de la cadena de transport. Els sectors industrials catalans que més demanen solucions ferroviàries són l’automoció, el químic i les indústries alimentàries.
 
També forma part d’aquest comitè el Departament d’Empresa i Ocupació,  que, en el marc de l’Estratègia Industrial de Catalunya, vol impulsar les solucions multimodals com a opcions més competitives i sostenibles de transport per a les empreses catalanes. El Comitè de Serveis Multimodals ha de ser un instrument per facilitar la integració de les necessitats operatives i de mercat, especialment des de la perspectiva de la demanda, és a dir, dels carregadors, i potenciant també la figura de l’operador multimodal.
 
Desenvolupament tecnològic i innovació
 
La participació del Departament d’Empresa dóna al comitè un valor afegit addicional tot introduint el seu coneixement respecte dels principals clústers industrials (carregadors) de Catalunya i permetrà lligar el desenvolupament tecnològic i la innovació a l’augment dels serveis multimodals (ferroviaris) de mercaderies.
 
El CSM-CAT treballarà de manera complementària amb la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani i especialment amb el seu grup de treball sobre serveis de transport i logística. La constitució formal del comitè està lligada a una nova etapa en què la seva tasca passa de la diagnosi i la demanda a actuacions concretes.
 
 
Així, el CSM-CAT tindrà les funcions següents:
 
·         Actuar com a finestreta única d’atenció, suport i informació i com a plataforma de participació i intercanvi d’experiències.
·         Potenciar les solucions multiclient i multiproducte.
·         Analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de solucions multimodals concretes, facilitar l’execució de plans de negoci i promoure l’execució de proves pilot de nous serveis.
·         Impulsar la competitivitat dels operadors multimodals, estudiant nous models de negoci i promovent l’entrada al mercat de tecnologies adaptades, juntament amb universitats i centres tecnològics.
·         Ajudar a desenvolupar el sector del ferrocarril com a sector industrial.
·         Incidir en els treballs dels òrgans europeus competents en la matèria.